158433. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés edzett üvegtárgyak előállítására ömlesztett vagy képlékeny üvegből

SZABADALMI 158433 MAGVAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS / jífek Nemzetközi osztályozás: C 03 c 21/00 fl|P*lw Bejelentés napja: 1968. IV. 22. (GA—902) 1|P Luxemburgi elsőbbsége: 1967. IV. 25. (53.503) Franciaországi elsőbbsége: 1968. III. 29. (PV. 146.619) .'" ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 31. -Feltalálók: Plumat Emilé mérnök, Gilly, Van Laethem Robert mérnök, Loverval, Toussaint Frangois mérnök, Lodelinsart, Belgium Tulajdonos: Glaverbel S. A. cég, Watermael-Boitsfort, Belgium Eljárás és berendezés edzeti üvegtárgyak előállítására ömlesztett vagy képlékeny üvegből i A találmány eljárás és berendezés üvegszerű és viifcrokristályos termékek előállítására. Üvegtárgyaknak, pl. üveglapoknak és üreges üvegtárgyaknák gyártásánál a tárgyaikat mecha­nikai tulajdonságaik megjavítása céljából edze­ni szokták. Az egyik ilyen isimert edzőeljárás a termiális edzés — lásd pl. P. Gidard és L. Dubrul „Industries du Vérre" című könyvének (Edition Eyrolles) 99—400. oldalait —• melynél az üvegtárgyat lágyulási hőfoka kőzetében fekvő hőmérsékletre hevítik, azután légáramban gyor­san lehűtik. Ismeretes továbbá, hogy üvegtár­gyakat kémiai úton is leihet edzeni oly módon, hogy megfelelő viszonyok között a tárggyal érintkező közegből fémionokat juttatunk az üveg külső rétegeibe. Kétféle kémiai edzőeljá­rást lehet megkülönböztetni. Az edidgi eljárási módnál ionoserét hozunk létre az üveg és a vele érintkező közeg között oly magas hőmér­sékleten, amelynél'az üvegben feszültségfcienge­dés (relaxáció) lép fél, és az üvegbe lépő ionok olyanok, hogy az üveg külső rétegein a hőkiter­jedési együtthatót csökkentik; az említett ionok rendszerint kisebbek az általuk helyettesített ionoknál. A másik kémiai edzőeljárásnál az üveg külső rétegeiben levő ionokat nagyobb ionokkal helyettesítik és az ionosere azalatt megy végibe, mialatt az üveg külső rétegeinek hőmérséklete a (1013' 2 poise viszkozitásának miegfelelő) kilá­gyítási hőfok alatt van, amikor is feszültség­kiengedés nem lép fel. A gyártott üvegtárgyak tenmális edzése. a tárgyak eltorzulásának jelentős veszélyével jár. 5 Ezenkívül a termálüs edzést kb. 3 mm-nél vé­konyabb üveglapoklkai nem lehet elvégezni. Az ismert kémiai'edzőeljárások is — lásd pl. a „Glaverbeil Magazine" című folyóirat 1966. szeptember-októberi számának 13—14. oldalait 10 — különböző hátrányokkal járnak, melyek egyike abból áll, hogy az üvegnek azok a külső rétegei, amelyekben a nyomófeszültségek kelet­keznek, igen Vékonyak. Ez az eset külnösen akkor áll fenn, amikor az üvegbeli ionokat na-15 gyobb ionokkal helyettetsítjük. E viszonyok kö­vetkeztében az üveg felületei alatt a nyomó­feszültségek gradiense nagyon meredek, ami bizonyos esetekben, pl. járművak szélvédő ab­lakainaik gyártásánál, komoly hátrányt jelent. -2o A találmány szerint ömlesztett vagy képlé­keny állapotban levő üveget, mialatt azt lapok, szalagok vagy egyéb alakos tárgyak előállítása céljából első alakító kezelésnek vetjük alá, olyan ionizált közeggel érintikeztetünk, arnely-25 bői ionok lépnék a tárgy egy vagy több felületi övezetét képező üvegbe, ahol az eredetileg ott levő nagyobb ionokat helyettesítik, mielőtt a tárgy felveszi. végső alakját. Az ioncsere alkálifém ionok cseréje lehet, ez 3C azonban nem szigorú előírás; alább egyéb pél-158433

Next

/
Thumbnails
Contents