158410. lajstromszámú szabadalom • Kopáskiegyenlítő nagynyomású fogaskerékszivattyú

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 14. (EE—1628) Közzététel napja: 1969. IX. 03. Megjelent: 1971. VIII. 15. 158410 Nemzetközi osztályozás: F 04 b 7/00 Eckerle Otto gyáros, Maisch, Német Szövetségi Köztársaság Kopáskiegyenlítő nagynyomású fogaskerékszivattyú A találmány kopáskiegyenlítő nagynyomású fogaskerékszivattyú, hajtott, külső^fogazású kis­kerékkel, azzal együttfutó belsőfogazású kerék­kel és a kisbérek ás a belsőfogazású kerék kö­zött elhelyezett, mozgatható, sarló alakú töltő­darabbal, valamint a fogaskerekeik nyomóolda­lánál, azokhoz képest sugárirányban eltolhatóan elhelyezett, meghatározott szögtartományban a belsőfogazású kerék külső kerületét körülfogó és azt mint egyedüli állórészt érintő, „vezór­dugattyú"-nák nevezett faetétrésszel, amely a nyomásleereszitő csatorna első részét tartalmaz­za, a sugárirányú erőkkel szemben legnagyobb­részt tehenmenítesítve van, ennek következtében csak esekély többleterővel nyomódik néki a belsőfogazású kerék kerületének, aminek 'kö­vetkeztében a belsőfogazású kerék lényegében egyrészt csak a kisfcerékre és másrészt csak a töltődarabra támaszkodik. Ilyen fajtájú ismert szivattyúknál a vezér­dugalttyú a szivattyúház egy-egy mélyedésében és külön a vezérdugattyú számára létesített fe­délben van ágyazva. Ennek következtében az a szög, amellyel a vezérdugattyú a belsőfogazású kerék külső felüleltét körülfogja, nagyon kiesi. Azonkívül a vezórdugattyú nagyon bonyolult felépítésű, mivel nemcsak sugárirányban kell a belsőfogazású kerék felé mozgathatónak lennie, hanem, a belsőfogazású kerék kopás által be­követlkező ferde helyzeteit is ki kell tudni egyenlítenie. Az ismert szivattyúk vázolt hiányosságai ki­küszöbölésére a találmány érteimében javasol-5 juk, hogy a szivattyúiházat a kistengelyhez ké­pest excentrikusan esztergáljuk úgy, hogy a háziurat középpontja a hidraulikus hatásvona­lon feküdjék, amely szükségszerűen a belső­fogazású kerék középpontján is átmegy, to-10 vábbá, hogy a vezérdugattyú a belsőfogazású kerélk és a házfurat közötti exicentriciltásiból képződött térben legyen elhelyezve és annak alakjához idomuljon. 15 Mivel a vezérdugatityú ebben az esetben a házifuraton belül fekszik, a vezetésére szolgáló mélyedések a házban és a fedélben, valamint a szükséges tömítéseik elmaradnak. A vezér­chigaibtyú a belsőfogazású kerékét 180°-os vagy 20 annál nagyobb szögiben körül tudja fogni, ami­nek következtében a belsőfogazású kerék a vezérdugattyún stabilabban és lengésekkel szem­ben kevésbé érzékienyen van ágyazva. Ennek következtében a vezérdugattyú egyszerűen állít­ható elő, mivel felülete sík és körív alakú felü­leteikből tevődik össze. A találmány részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amely a találmány szerinti fogas­kerékszivattyú példakénti kiviteli alakját tün- • SO téti fel. 25 158410

Next

/
Thumbnails
Contents