158327. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kivezetett csillagponttal rendelkező fázisonként stabilizált háromfázisú feszültségrendszer egyenfeszültségből egyfázisú inverterek segítségével történő előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VIII. 17. (MA—1881) Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. VII. 15. 1S8327 Nemzetközi osztályozás: H 02 m 5/14 Feltalálók: Dr. Bausz Imre oki. villamosmérnök, tud. munkatárs, Horváth Miklós oki. villamosmérnök, tud. munkatárs, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Automatizálási Kutató Intézet, Budapest Eljárás és berendezés kivezetett csillagponttal rendelkező fázisonként stabilizált háromfázisú feszültségrendszer egyenfeszültségből egyfázisú inverterek segítségével történő előállítására 1 Egyenfeszültségből háromfázisú váltakozó fe­szültség (a hagyományos forgógépes átalakítók mellett) az erősáramú elektronika váltóirányí­tóival (tirisztoros' invertereivel) állítható elő. Az e célra szolgáló tirisztoros inverterek két fő megoldási csoportra oszlanak. a) három egyfázisú inverterből háromfázisúvá összekapcsolt inverterek, vagy b) eleve háromfázisú kapcsolású inverterek. Mindkét megoldáson belül is a szakirodalom számos változatot ismer. E kétfajta megoldást egymással szembeállít­va, a következő sajátosságok állapíthatók meg. A három darab egyfázisú inverterből össze­állított kapcsolás egyes fázisai megtartják füg­getlenségüket, csupán a vezérlésük olyan, hogy a három kimenőfeszültség egymáshoz képest 120—1120 villamos fokot késik, s ezáltal szim­metrikus háromfázisú feszültségrendszert al­kot. Az ilyen típusú inverterek fázisonként kü­lön feszültségszabályozóval rendelkezhetnek, ezért az aszimmetrikus terhelést jól bírják. Hát­rányuk, hogy viszonylag sok elemet (dióda, ti­risztor) tartalmaznak. Az eleve háromfázisú kapcsolású inverterek egyes fázisai nem függetlenek egymástól, ezért nem is láthatók el külön fázisonkénti feszült­ségszabályozóval. Emiatt aszimmetrikus terhe­lés hatására feszültségrendszerük erősen torzul. Előnyük viszont, hogy kevesebb elemből épül­nek fel. A találmány tárgya egy olyan eljárás, amely segítségével két egyfázisú inverterekkel egyen-5 feszültségből háromfázisú kivezetett csillag­ponttal rendelkező fázisonként stabilizált fe­szültségrendszer állítható elő és amelyre az jel­lemző, hogy két egyfázisú inverter szinusz alakú, azonos frekvenciájú, azonos nagyságú 10 kimenőfeszültségeivel ellentétes polaritású fe­szültségeket összegezzük és a két egyfázisú in­verter kimenőfeszültségei közti fázisszöget úgy szabályozzuk, hogy a kimenőfeszültségekkel el­lentétes polaritású feszültségek összegének 15 nagysága megegyezzen a két egyfázisú inver­ter kimenő feszültségeinek nagyságával. A találmányt részletesebben egy kiviteli pél­daképpeni berendezés segítségével ismertetjük. Az 1. ábrán példáképpeni berendezés blokk 20 vázlata látható, a 2. ábrán a harmadik fázis képzését bemutató veíktorábrát ábrázoltuk. A két célszerűen azonos felépítésű egyfázisú inverter — melyek közül az egyik (II) szaba-25 donfutó és a másik (12) vezetett — kis torzí­tási tényezőjű, szinusz alakú kimenőfeszültsége a szábadonfutó 12 inverter TR2 transzformáto­ra két-két azonos menetszámú TRI a, TRlb, illetve TR2a, TR2b szekunder tekerccsel rendel-20 kező, a szábadonfutó II inverter TRI tronszfor-158327

Next

/
Thumbnails
Contents