158279. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitro-csoportot tartalmazó heterocikilusos vegyület előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. XII. 20. (GO—1078) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VII. 10. 158279 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 49/36; C 07 d 91/32 Feltalálók: Dr. Fuchs Oszkár vegyészmérnök, 40%, Dunakeszi, Dr. Láng Tibor vegyészmérnök, 20%, Budapest, Dr. Nemes András vegyészmérnök, 30%, Budapest, Szentpéteri Adámné vegyészmérnök, 10%, Budapest Tulajdonos: Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás nitro-csoportot tartalmazó heterociklusos vegyület előállítására A találmány tárgya eljárás l-(5-nitroH2-tia­zolil)-2-oxo-tetráhidroimidazol előállítására. Ismeretes, hogy az l-(!2-tiazolil)-2-oxontetra­hidroimidazolnak a tiazol-Jkémiá'ban ismert mó­don való nitrálásakor elsősorban a II képletű 5 l-(2-tiazolil)-2-oxo-3-nitro-tetrahidroimidazol, salétromsav-felesleg adagolása esetén pedig 1--(5-initro-2-t: iazolil)^2-oxo-3-nitro-tetrahidroimid­azol keletkezik [Helv. 49, 2443 (1966); 154 305 sz. magyar szabadalom]. Az utóbbi dinitro ve- 10 gyületből híg kénsav hidrolízissel kapható az I képletű 2-(5-nitro-2-'tiazolil)-2-oxo-tetra,hidro­imidazol. E szintézis hátránya, hogy egy fölös mól salétromsavat kénytelen alkalmazni, me­lyet azután híg savas kezeléssel kell eltávolítani. 15 A híg savas főzés károsítja a molekulát, ezért ennek a lépésnek a kitermelése viszonylag ala­csony. Azt találtuk, hogy kónsavval vagy a kénsav 20 halogénezett származékaival, különösen klór­szulfonsawal kezelve a II képletű vegyület ol­dószerben vagy anélkül, gyakorlatilag kvanti- . tatíve átalakítható az I képletű vegyületté. Ez a felismerés azért meglepő, mert olyan moleku- 25 láris átrendezéssel járó új módszeren alapszik az 5-ös helyzetű nitro-csoport bevitelére, mely a tiazol-kémiában eddig ismeretlen volt. Ismeretes a szakirodalomból, hogy a 2-nitra­mino-tiazol tömény kónsavban átalakítható 2- 30 -amino-5-nitro-tiazollá [J. Org. Chem. 20, 499 (1955)] hasonlóan más aromás és heteroaromás nitramino-vegyületekhez. A találmány esetében azonban nem aromás amin, hanem egy másik gyűrűbe zárt, kartoamid-nitrogén jellegű nitro­génatom az elsődleges nitro-csoport felvevő, melyről azután közel kvantitatíve vihető át a nitro-csoport a tiazol-gyűrűre. A találmány eljárás az I képletű l-(5-nitro-2--tiazolil)-2-oxo-tetrahidroimidazol előállítására, mely abban áll, hogy a II képletű l-(2-tiazolil)­-2-oxo-3-nitro-tetrahidiroi i midazolt kénsawal vagy klórozott kénsavszármazékkal, 10 C° és 60 C° közötti hőmérsékleten adott esetben iners oldószer hozzáadása mellett kezeljük. A kiindulási II képletű nitro-imidazolidínon vegyületet célszerűen az l-(2-tiazolil)^2-oxo-tet­ráhidroimidazol bázis ásványi savas sójának nitrálásával kaphatjuk meg. Az I képletű vég­termékké való átalakítást előnyös klórszulfon­sawal végezni. A klórszulfohsav a kénsavnál aktívabb, és előnyösen alacsonyabb hőmérsék­leten, oldószerben is alkalmazható. Oldószer­ként klórozott vagy nitrált szénhidrogéneket, mint széntetrakloridot, diklóretánt, klórbenzolt vagy nitrometánt alkalmazhatunk. A találmány szerinti eljárás előnyei, hogy 1 mól salétromsav felhasználásával, alacsony hő-158279

Next

/
Thumbnails
Contents