158228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminium előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 26. (AI—142) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. V. 15. 158228 Nemzetközi osztályosa«: C 22 b 21/02 * t« '/ n 3 Feltaláló: Tóth Charles mérnök, Westwego, (Louisiana), Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Applied Aluminum Research Corporation cég, Westwego, (Louisiana), Amerikai Egyesült Államok Eljárás alumínium előállítására Elemi alumínium gyártására általánosan na­gyon régen a Bayer-JKali eljárásit használják. Ebben az eljárásban a bauxitot tömény nát­riiuimhidroxiddal1 keverik össze, és a keverékét magas hőmérsékleten és nagy nyomáson töbita 5 ára hosszat tárják fel. A bauxit .aluminium tartalma a feltárás során sűrűnfolyó lúggá ala­kul, ezt az iszapról déklantálják, szűrik, hűtik és hígítják. A hígított oldat hosszú (legalább 48 órás), folyamatos kikeverése után az oldat io alumínium tartalmának mintegy 50%-a mint alúmíniumhidroxid kicsiapódik. Ezt az alümí­. niumlhidroxidoit ezután 'minibegy 1200 C°-on ki­égetjük, majd s:zéneleiktródok és olvadt kriolit segítségével elektromosan redukáljuk. 15 Ennek az elj'árásmak sok hátránya van. Elő­ször a használt bauxit sziilicdumdioxid tartalmá­nak különösen kicsinek kell lenni (5 s%r-nál nem több), miivel a szilieiumdioxid az alümí- 20 niusmoxiddal és nátriumhidroxiddal kőzetisze­rűen kemény lerakódás alakú nártriumaluimíno­szilikát keletkezésié közben reagál, amely el­töimiheti a készüléket. Másodszor nagy alumí­niumoxid és nátriumhidroxid veszteséget éned- 25 miányez, és nagy térfogatú folyadékot kell ke­zelni egységes minőségű alumínium előállítá­sára. Ezenkívül a Bayer-Hal! eljárás energia­szükséglete különösen nagy, nemcsak a híg ol­datok bepáriátssal történő batiöményíitiése, ha- 30 nem a különösen nagy elektromos energia szükséglet miatt is. Az említett hátrányok miatt az alumínium­iparban sokat fáradoztak, hogy alumínium elő­állítására alternatív (módszereket találjanak. Ez a törekvés egy sor szabadalmat és egyéb köz­leményt erediményiezíett. E törekvések során kifejlesztett egyik löljárás szerint agyagot felemelt hőmérsékleten szén jelenlétiében klóroznak, a vízmentes (bár szeny­nyezeitt) alumíniumklíoridot tisztítják, és az alu­míniumkioiridot elemi alumíniummá és szabad klóngázzá elektromosan redukálják. Azonban ennek az eljárásnak is olyan lényeges hátrá­nyai vannak, amelyek kizárják kereskedelmi alkalimazását. Ezek a hátrányok különösen rosszmiinőségű, szennyezett alumínium, előállí­tása a költségek minimális csökkenésével, ugyanakkor még mindig különösen nagy ener­giaszükségletet igényel. Ezenkívül az alumíni­umkloridból a vaseltávolítás költségei is aka­dályozó tényezőnek bizonyultak. A találmány' az utóbb leírt sikertelen kísér­letre vonatkozik, amennyiben résziben" alumí­nium tartalmú nyersanyag klórozását (tartal­mazza. Ennék ellenére ,a találmány gyökeresen és teljesen eltér a technika állása szerinti ösz­szes alumíniumgyártó folyamattal, és az alu­míniumipar történetiében először javasol keres-158228

Next

/
Thumbnails
Contents