158203. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú csengő

SZABADALMI 158203 MAGYAR KÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TAIiÄLMÄNY áÉm Nemzetközi osztályozás: G 08 b 3/10 isi Bejelentés napja: 1968. III. 06. (TE—509) -OBSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. V, 15. Feltalálók: Osváth István oki. villamosmérnök, Rácz Ottó oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Egyenáramú csengő A találmány tárgya- egyenáramú csengő, amelynek önmagában ismert módon gerjesztő­köre, szaggató köre, a gerjesztőkor vasmagja mentén elrendezett horgonya, valamint a hor­gonyt a nyugalmi helyzet értelmében terhelő 5 előfeszítő rugója van. Mint ismeretes, az egyenáramú és váltakozó áramú csengők szerkezetileg lényegeden eltér­nek egymástól, úgy hogy más-más szerszámo­zással külön-külön gyártási programot alkotnak, io ami a gazdaságos gyártásit igen hátrányosan befolyásolja. A találmány célja e hátrány kiküszöbölése. A találmány aibból a meggondolásból indul ki, 15 hogy a váltakozó áramú csengők darabszáma lényegesen nagyobb, mint az egyenáramú csen- . gőké. Célszerű tehát, ha a váltakozó áramú csengőiket alapitípusnak tekintjük és olyan egyenáramúi csengőt szerkesztünk,' amely lene- 20 tővé teszi, hogy az egyébként váltakozó áramú alaptípus lehetőleg csekély módosítással egyen­áramú változatként is alkalmazható legyen. A találmány alapja az a feMsmerés, hogy 25 szimmetrikus, polarizált, váltakozó áramú csen­gő egyenáramú csengőként használható, ha 'per­manens mágnesét elhagyjuk, gerjesztő körét aszimmetrikussá (tesszük és a szerkezetei szag­gató művel egészítjük ki. 30 A találmány lényege, hogy a horgony a talál­mány értelmében kétkarú emelőként van kiala­kítva, amelynek egy-iegy karja a vasmag egy­egy pólusa mentén van elrendezve a gerjesztő­kör pedig a horgony forgásponltjára vonatkoz­tatva aszimmetrikus. Ezt az asszimmetriiát több­féleképpen biztosíthatjuk. Eljárhatunk például úgy, hogy a gerjesztőkor pólusainak Kereszt­metszetét egymástól különbözőre választjuk. Egyszerűbb azonban, ha a horgony karjait vá­lasztjuk egymástól különbözőre. Utóbbi eset­ben különösen egyszerű megoldáshoz jutunk, ha a horgony egyik karjának légréshatároló részét a másik kar iégréshatároló részére harántirány­ban meghajlítjuk. Mint látni fogjuk, lényegében e viszonylag egyszerű intézkedéssel máris lehe­tővé tesszük, hogy a váltakozó áramú szokásos csengőszerfcezetekből kiindulva viszonylag egy­szerű technológiai intézkedés (temezhajlítás) közbeiktatásával egyenáramú csengőkhöz jus­sunk. A továbbiakban a találmány szerinti meg­oldást a rajz alapján ismertetjük, .ahol: Az 1. a) ábra szokásos egyenáramú csengő kapcsolási vázlata. Az 1. fo) ábra a találmány szerinti egyenáramú csengő példakénti kiviteli alakjának kapcsolási vázlata. A rajzon 1 hivatkozási számmal U alakú vas­magot jelöltünk, amelynek pólusai 2 gerjesztő 158203

Next

/
Thumbnails
Contents