158166. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés színes televizíó jel szinességjelének dekódolására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 01. (Pl—313) Hollandiai elsőbbsége: 1968. IV. 04. (6 804 788) Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. X. 01. 158166 Nemzetközi osztályozás: H 04 n 9/38, 0/50 '»í Feltalálók: Backers Franciscus Theodoras mérnök, Swaluw Harry Leman technikus, Eindhoven' Hollandia Tulajdonos: N. V. Philips' Gloeüampen­fabrieken, Eindhoven, Hollandia Kapcsolási elrendezés színes televízió jel színességjelének dekódolására A találmány tárgya kapcsolási elrendezés szí­nes televízió jel olyan színességjelének dekódo­lására, amelyben kétfajta színinformáció soron­ként változik egymással, amely kapcsolási el­rendezésben első és második késleltető művona­lat és átkapcsoló készüléket tartalmazó késlelte­tő berendezés van és a késleltető művonal leg­alább egy bemenettel és két kimenettel rendel­kezik. Azok a kapcsolási elrendezések, amelyek alkal­masak olyan színes televízió jel színességjelének dekódolására, amelyben kétfajta színinformáció soronként váltakozik, általában tartalmaznak késleltető, berendezést. Ez SECAM-jel vevőknél, .amelyeknél minden soridőtartam alatt a színin­formációnak csak egy része van jelen, föltétlen szükséges, hogy minden soridőtartamban a tel­jes színinformáció rendelkezésre álljon a hely­reállítás céljára. A PAL-jelek vételére szolgáló vevőknél késleltető berendezés nem szükséges, mert a PAL-j élben minden soridőtartam alatt rendelkezésre áll a teljes színinformáció. Az ilyen fajta vevők dekódereinél azonban többnyi­re késleltető berendezést alkalmaznak, hogy az egymás után következő soridőtartamból szárma­zó színinformációkat összehasonlítsák egymással és ezáltal a vett jelben jelentkező bizonyos átvi­teli hibákat ki tudjanak egyenlíteni. 10 15 20 25 A 990 597 számú brit szabadalmi leírás a be­vezetőben említett rendszerű kapcsolási elrende­zést ismertet SECAM-vevőben való alkalmazás céljára. Ebben a szabadalmi leírásban azonban olyan kapcsolási elrendezést javasolnak, amely­nek egyetlen késleltető művonala van. A találmány tárgyával olyan — a bevezető-, ben említett rendszerű — kapcsolási elrendezést alakítunk ki, amelynek két késleltető művonala van ugyan, ennek ellenére sem költségesebb az egyetlen késleltető művonallal rendelkező dekó­der kapcsolási elrendezéseknél. A bevezetőben említett rendszerű kapcsolási elrendezést a találmány szerint az jellemzi, hogy mindkét késleltető művonala reflexiós típusú és mindegyik késleltető művonalnak egy bemene­te egyben annak-egy kimenetét is képezi ~és a késleltető művonalak ezen be- és kimenetei az átkapcsolókészülék és a késleltető berendezés egy-egy másik kimenetével vannak csatolva és az átkapcsolókészülék egy bemenete a késleltető. berendezés bemenetével van csatolva. Azt találtuk, hogy két késleltető művonal hasz­nálata nagy műszaki előnnyel jár. A legtöbb szo­kásos késleltető művonaltípusnál a késleltető művonal bemenetén egy meghatározott soridő­tartam alatt nem kívánatos reflexió lép fel, amely az előző soridőtartam alatt beírt jelből 158166

Next

/
Thumbnails
Contents