158131. lajstromszámú szabadalom • Mozaikrendszerű vizuális jelmegjelenítő készülék

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNY! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. VIII. 15. (MA—2015) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VIII. 01. 158131 Nemzetközi osztályozás: G 09 £ 9/40 *7 B'í Feltalálók: Mandzsu József oki. villamosmérnök, Kellner László ókl. villamosmérnök, Jagicza László oki. villamosmérnök, Jodál Sándor műszertervező, Budapest Tulajdonos: FOK-GYEM Finommechanikai és Elektronikus Műszergyártó Szövetkezet, Budapest Mozaikrendszerű vizuális jelmegjelenítő készülék 1 A találmány tárgya mozaikrendszerű vizuális jelmegjelenítő készülék, vizuális információk ki­jelzésére. Az információk kijelzésére az izzólámpás ki­jelzők mellett nagymértékben elterjedtek az 5 energiát nem igénylő passzív mágneses elven működő kijelző készülékek. Ezen mágneses elven működő kijelzők szinte nélkülözhetetlenek az olyan helyeken, ahol az információt megjelenítő készülékek felügyelet 10 nélkül maradnak s az úgynevezett hideg üzeme­lést kell megvalósítani. Ilyen mágneses elven működő kijelzőt ismer­tet a 155 121 számú magyar szabadalom, ahol az információt műanyag gömbökben elhelyezett 15 permanens mágnes segítségével jelenítik meg, mivel hogy a gömbök egyik fél oldala sötét, a másik világos színnel rendelkezik és a vezérlő elektromágnes gerjesztésétől függően hol sötét, hol világos színt mutat a szemlélő előtt. 20 Bár a készülék előnyösen használható, nagy tömegénél fogva lassú működésű s az informá­ciós elemek nem alkotnak sík felületet. Ismere­tesek kisebb tehetetlenséggel rendelkező ún. for- 25 gókorongos megjelenítő készülékek is. Az egyes készülékek tulajdonságait és előnyeit tekintve azonban a legelőnyösebben az FI—393 alapszámú magyar találmányi bejelentésben le­írt billenőlapos vizuális jelmegjelenítő készülék 30 használható, bár mechanikai szempontból eléggé kényes s a mostohább időjárási körülmények között alkalmazásuk kevésbé ajánlatos. A találmány célja, hogy a mágneses billenő­lapos vizuális jelmegjelenítők előnyeit megtart­va egy olyan billenőlapos kijelző készüléket léte­sítsen, amely nagyobb méretekben is olcsón és gazdaságosan állítható elő, továbbra is megtart­va azt az igen nagy előnyt, hogy energiát csak a vezérlési idő tartamára igényel s amelynek szá­mos előnye az alábbi leírásból tűnik ki. A találmány mozaikrendszerű átbillenő lapos vizuális jelmegjelenítő készülék, számok, jelek, szinbólumok, ábrák vizuális megjelenítéséhez, amely mozaikszerűen egymás mellett sorokban és oszlopokban elrendezett vezérlő elektromág­nessel rendelkező billenő lapos vizuális jelmeg­jelenítőből épül fel, ahol a billenő lapok fedésük esetén az általuk fedhető felületekkel azonos színűek, amelynek főbb jellemzői, hogy a jel­megjelenítő oldal lapjain különböző színű felü­lettel rendelkező két stabil állapotot súlypont átbillenésser biztosító információs lap(ok) — me­lyek célszerűen félkör vagy körszelet alakúak s egyenes oldaléllel mint tengellyel rendelkeznek —, amelynek tartólapja van, mely célszerűen kör alakú és a függőlegessel szöget bezáró, cél­szerűen vízszintes tengelyen van csapágyazva, továbbá az információs lap(ok) súlypontját áthe-158131

Next

/
Thumbnails
Contents