158112. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 158112 JÉll Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02 «BWp Bejelentés napja: 1969. VII. 03. (HO—1193) ^^ Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 06. (P 17 67 970.8) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. X. 30. * * í Feltalálók: Dr. Finkenbrink Walter, Frankfurt/M, " Dr. Emmel Ludwig Friedrich, Bergen-Enkheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt/M, Német Szövetségi Köztársaság Kártevőirtószer Jelen találmány tárgya kártevőirtószer, amely az (I) képletű l,2,3,4,7,7-hexaklórbiciklo[2,2,l] heptén-(2)-bisz-[hidroximetilén (5,6)]-szulfit és a (II) képletű l-fenil-3-(0,0~diétiltio.nofoszforil)­-1,2,4-triazol keverékét tartalmazza hatóanyag- 5 ként. A fentnevezett hexaklórbicikloheptén vegyü­let az 1 015 797 sz. német szabadalmi leírásból és a 2 799 685 sz. amerikai szabadalomból ismert. Kártevőirtószerként alkalmazzák különösen a W gyümölcs-, zöldség- és földművelésben a faló vagy szívó rovarok, ill. erdőkben bogarak, her­nyók és fatetvek ellen. A tapasztalat szerint azonban a nevezett hexa- W klórbicikloheptén vegyület hatása sok esetben nem elegendő a kártevők teljes pusztulásának el­éréséhez. Azt találtuk, hogy a hexaklórbiciklo[2,2,l]hep- ;$ß tén-(2)-biszr-[hidroxmietilén-(5,6)]-szulfit és az 1--fenil-3^(0,0-dietiltionofoszforil)-l,2,4-t:riazol ke­veréke kiemelkedő hatású éppen azokban az ese­tekben, amelyekben a fent említett vegyület nem kielégítő. Előnyösen alkalmazunk emellett olyan 25 kártevőirtószert, amely 1—10 súlyrész hexaklór­biciklo[2.2,l]4ieptón-(2)-bisz-[hidroximetilén­-(5,6)]-szulfit és 1 súlyresz l-fenil-S-íO.O-dietil­tionofoszfaril)-l>2,4-triazol keverékét tartalmaz­za. 30 A találmány szerinti hatóanyagkeverékekkel a kártevők nagyobb sorát sokkal jobban le le­het küzdeni, mint ahogy az ismert hexaklórbi­cikloheptén vegyülettel egyedül lehetséges. Különösen a szövőkukacok (Tetranychidea), pajzstetvek (Pseudococcus-félék), a sodrómoly (Tortricidea) családjából való hernyók és a nehe­zen leküzdhető kártevők, mint az egyiptomi gya­pothernyó (Prodenia litura) esetében. Különösen figyelemre méltó a két hatóanyag közötti sziner­getikus hatás amely pl. a mexikói babbogár (Epi­lachna varivestis) leküzdésénél lép fel. A talál­mány szerinti hatóanyagkeverék az egyes kom­ponensekkel szemben jelentősen megnövekedett rovarirtó hatása mellett peteölő, fondathaölő és féregölő hatást is- mutat. A találmány szerinti hatóanyagok keverékét szilárd vagy folyékony inert hordozóanyagok­kal, kötőanyagokkal, nedvesítőszerekkel, disz­pergálószerekkel és őrlősegédanyagokkal per­metezőporok, emulziók, szuszpenziók, porok, granulátumok, légyszalagok, szóró anyagok és mosószerek alakjában lehet elkészíteni. A ké­szítmények más rovarölő-, gombaölő-, féregölő-és gyomirtó-szerekkel is keverhetők. SziMrd hordozóanyagként ásványi anyagokat, mint alumíniumszilikátot, timföldet, kaolint, krétát, kovakrétát, talkumot, kovaföldet, vagy 158112

Next

/
Thumbnails
Contents