158103. lajstromszámú szabadalom • Szelepelrendezés ömleszthető termékek kipermetezéséhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 01. (GE—776) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbségei: 1968. IV. 02. (718.165) 1—4. és 6. igénypon­tokra, 1968. X. 15. (778.905) 5. és 7—9. igény­pontokra. Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VI. 30. 158103 Nemzetközi osztályozás: B 01 f 3/00; B 05 b 7/00 Feltaláló: Marand Jean gépészmérnök, Norwalk, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: J. K. GEIGY A.G. cég Basel, Svájc Szelepelrendezés ömleszthető termékek kipermetezéséhez 1 A találmány fluid (ömleszthető) termékek ki­permetezéséhez való . szelepelrendezés, melynek alsó részében egy tartógyűrű nagynyomású tö­mítést rögzít, mely a szelepszár alsó végén levő -nyakrésszel kapcsolódik egy vagy több nyílás 5 tömítése végett, melyek a szelepszár üregével kapcsolatosak. Ha a szelepszárat egy működtető gombra gyakorolt nyomással lenyomjuk, a tö­mítés lefelé deformálódik ,és a nyílás, ill. nyílá­sok szabaddá válnak. Ha a gombot elengedjük, io egy rugó a szelepszárat felemeli és a tömítést a tömítő helyzetébe nyomja. Már ismeretesek olyan nyomógombos perme­tező dobozok vagy porlasztók (adagolók, elosz- 15 tók), amelyekben a hatóanyagot képező ömleszt­hető terméket valamely hajtógáz adagokban permetezi ki. A hajtógázt nyomás alatt tárolja egy patron, mely az ömleszthető termék tartá­lyában foglal helyet, és amelyet a permetező do- 20 boz fedelét alkotó szelepház hord. A szükséges permetező fúvóka rendszerint a működtető gombban helyezkedik el vagy ezzel össze van kötve. A szelepház egyrészt nagynyomású tömí­tést tartalmaz a hajtóközegpatron számára, más- 25 részt olyan kisnyomású tömítést, amely a ter­mék átáramlását a tartályból a permetező do­bozhoz, valamint külső levegő behatolását a ter­méktartály belsejébe vezérli. A szelepszárat, mely a haj tóközeget és a terméket a permetező 20 2 fúvókához juttatja, a szelepszárban csúsztatha­tóan ágyazzák, és e szelepszár vezérli az emlí­tett elzáró, ül. tömítő szerveket. Az efféle por­lasztóknál a nagynyomású tömítést a szelepház alsó részében egy lényegileg merev tartógyűrű rögzíti. A nagynyomású tömítést a szelepházban tar­tó üreg a hajtóközegpatron felé bővül. A hajtó­közegpatron zárószervét is képező tartógyűrű a szelepház üregében van beszorítva. A szelepház lefelé és kifelé nyúló részét a hajtóközegpatron karimája tartja. A nagynyomású tömítés olyan vastag, hogy a szárat szorosan veszi körül. Ezért ha a szár oldalsó átjárata a tömítés alatt van, a hajtóközeg nem tud a szelepszár és a tömítés között az oldalnyílásokon keresztül a szelepszár üregébe jutni. A gyakorlatban kitűnt, hogy ennek a tömítés­nek a szelepszáron oly szorosnak kell lennie, hogy a szár lenyomása rendkívül megnehezül. Ezenfelül a tömítés sok esetben az egyetlen esz­köz, amely a szár és a szelepház között mecha­nikai kapcsolatot létesít, ezért annak ágyazat­ként és vezetékként is kell működnie. A találmány célja a szelepház és a szelepszár olyan kialakítása, hogy a szelepszár könnyen mozgatható legyen és ugyanakkor a tömítőha­tás megmaradjon, sőt megjavuljon és mind­amellett a szelepszár egy része a szelepházzal a 158103

Next

/
Thumbnails
Contents