158094. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 2-aralkiloxi-benzamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 03. (EU—36) Franciaországi elsőbbségei: 1967. IV. 03. (PV. 101.328); 1967. VI. 23. (PV. 111.808) Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. V. 15. 158094 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 103/22 u V :*ä Feltaláló: Thominet Michel Léön vegyészmérnök, Párizs, Franciaország" Tulajdonos: Société D'Études Scientifiques et Industrielles de L'Ile-de-France cég, Párizs, Franciaország Eljárás szubsztituált 2-aralkiloxi-benzamidok előállítására A találmány tárgya eljárás (I) általános kép­letű új, helyettesített 2^arilalkiloxi-ibenzaimidok előállítására — ahol A jelentése mono- vagy dialkilamino-gyök, vagy (II) általános képletű gyűrű, ahol p és q jelentése egymástól függetlenül 1 vagy 2, Q jelentése tnetilén-, kén-, oxigén-, nitrogén­vagy monaalkilamino-híd, és a (II) általános képletű gyűrű előnyösen pir­rolidinil-, piperidinil-, imidazolidinil-, piper­azino-, metilpiperazino-, morfolino- vagy tiazo­lidinil-csoportot vagy (III) általános képletű csoportot jelent, ahol / m jelentése 3-nál kisebb egész szám, R jelentése 1—5 szénatomszámú alkil-csoport, W, Y és Z jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogénatom, amino- vagy 1—5 szénatomszámú alkilamino-csoport, X jelentése halogénatorn, n és k jelentése egymástól függetlenül 1 vagy 2. Az (I) általános képletű 2-arilalkiloxi-benz­amidok, azok savakkal képezett addiciós sói és kvaterner ammóniumsói új, az irodalomban eddig le nemi írt vegyületek. Az (I) általános képletű vegyületeik előállí­tása során valamely (IV) általános képletű 2--arilalkiloxi-benzoesavszármazékot. — ahol B jelentése klóratom vagy d—5 szénatomszámú !5 alkoxi-csopoirt, W, X, Y, Z és k jelentése az (I) képletnél megadott — H2:N-^(CH 2 ) n —A kép­letű diaminnal reagáltatunk — ahol A és n jelentése az (I) képletnél megadott. A savaddiciós sók ásványi savakkal (sósav, 10 kénsav, foszforsav stb.) vagy szerves savakkal (ecetsav, oxálsav, borkősav, metánszulfonsav stb.) képezett sók lehetnek. A kvaterner ammóniumsókat a benzamidok és valamely alkilezőszer (metilbromid, etiljo-15 did, metil-p-toluolszulfonát stb.) reakciójával állíthatjuk elő. Az eljárás részleteit az alábbi példákban is­mertetjük, anélkül, hogy találmányunk oltalmi körét a példákra korlátoznánk. 20 25 30 1. példa: N-(dietilaniinoetil)-2-benziloxi--4-amino-5--klórbenzamid Keverővel és visszafolyató hűtővel felszerelt 1 literes lombikba 82 g (0,245 mól) metil-2--benziloxi-4-acetamino-5-klór-benzoátot 246 - ml etilénglikolt és 87 g (0,245 mól x 3) dietil­aminoetilamint mérünk be. Az elegyet olaj-158094

Next

/
Thumbnails
Contents