158059. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nikkel-kadmium lúgos akkumulátorok negatív elektródmasszájának előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. I. 04. (BO—1163) 158059 Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. IV. 01. Nemzetközi osztályozás: H 01 m 35/18 íit5MIMilíííftíSf^VN> Bóta Veronika vegyészmérnök, Eger Eljárás nikkel-kadmium lúgos akkumulátorok negatív elektródmasszájának előállítására A találmány az alkalikus nikkel-ikadmium akkurniulátordk negatív eléktródmasszájának cementációs módszerrel történő előállítását egy­szerűsíti, oly módon, hogy erre a célra alumí­nium tomtxat illeltve lemezt alkalmaz CdCl2 híg oldatában 60—100 C° hőmérsékleten. Az eddigiek során nikkdl-kadinium akkumu­látorok negatív hatóanyagát általában kadmi­umsó vizes oldatából nyerték elektrolízis, lúgos kiesapás, vagy fémporral való cemienitálás út­ján. Ezen eljárások ipari kivitelezésében külön­böző gyakorlati problémák jíetentkeztek. így pl.: az elektrolitikus eljárás esetében a terme­lékenység nem megfelelő, lúgos kiesapás ese­tén a keletkező nagy mennyiségű Od(OH)2 osia­padék feldolgozása nehézkes; fémponral való oarnentálás esetében pedig a fémek porítása drága és veszélyes. A találmány szerinti eljárással a kadmium szivacs cemientálásána alumínium tömb illetve lemez kerül felhasználásra s ez által az álőbbi­ekihez képest két munkaigényes folyamat — a fém pootása és a fémpor adagolása oemen­tálás alatt — válik szükségtelenné. Az eljárás lehetőséget teremt nagy elektro­kémiai aktivitású Od illetve CdO por előállítá­sára, valamint kadmium és vas együttes -<se­mientálásával nyert Od, CdO, Fe^O/, tartalmú hatóanyag előállítására, mely oxidációs foka az utó-kezeléssel szabályozható, így az eljárás kiterjeszthető kimerült akkumulátorokból ki­szerelt inaktív massza közvetlen feldolgozásá­ra, mely szerint az inaktív anyag sósiavas ol-5 dása után az oldatból közivetlenül vas-fcad­mium szivacs cementálható. A találmányt szemléltető példák: 1. 140—180 g/l CdCl2 -t és 2—4 g>/l szabad HCl-t tartalmazó oldatot 60 C°-ra melegítünk. Az ol-10 datba fcb. 40—60 cm2 felületű alumínium le­mezt iliétve tömböt helyezünk. A. folyamatot úgy irányítjuk, hogy a reakcióhő az oldatot 90—100 C°-ina melegítse. A fOlyaimiatoslan kivált kadmium szivacsot elszedjük, kipréseljük, klo-15 ridionmentiesre mossuk, majd 60 C°-on szárít­juk. Darálás után a nyert Cd—CdO port a szükség adalék anyagokkal eHhomogenizáljuk. 10—12% vasödeményt és 3% petróleumot tar­talmazó massza kapaciMsegyenéntéke 4,0—4,2 20 g/Aó. 2. 120—460 g/l GdCl2 ->t és 16—24 g/l FeCl 2 -t tartalmazó oldatot 60 C°-re melegítünk. Az ol­datban 40—60 cm2 felületű alumínium lemezt 25 illetve tömböt helyezünk. A folyamatot úgy irányítjuk, hogy a hőmérséklet 90—100 C°-ra emelkedjen. A folyamatosan kivált fcadmium­vasszivacsot elszedjük, kipréseljük, és klorid­ionmentesre mossuk, majd 60 C°-on megszá-X rítjuk. Darálás után a Fe, Fe30,;, Cd, CdO tar-158059

Next

/
Thumbnails
Contents