158038. lajstromszámú szabadalom • Eljárás előregyártott rúdszerű vasbeton tartószerkezeti elemek összeszerelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. XII. 13. (AA—608) Közzététel napja: 1970. VII. 13. Megjelent: 1971. IV. 01. 158038 Nemzetközi osztályozás: E 04 c 1/10 . iSsyvíár Feltalálók: Angyal László oki. építészmérnök, 16%, Lengyel Péter oki. mérnök, 52%, Simon Ferenc oki. mérnök. 16%, Wáhl László, oki. építészmérnök, 16%, Budapest Tulajdonos: Beton- és Vasbetonipari Művek, Budapest Eljárás előregyártott rúdszerű vasbeton tartószerkezeti elemek összeszerelésére Előregyártoítt vasibeton elemek összeépítése a szokásos módon akként történik, hogy az alapszinten elhelyezett, vagy a felső szinteken már rögzített és merevített pillérekhez a követ­kező szint pillérjeit daruval beemelik, a darun függő pillért az alsó pillérhez illesztik és még mindig függesztett helyzetében, a vasszereléseit a rögzített pillérékhez 'hegesztik és adott eset­ben nedves eljárással egymáshoz kötik, vagy az idomacél végszerelvényéket egymáshoz hegesz­tik. A főtartóigerendák fölhelyezése a födém­szerkezet kialakítása már csak akkor következ­het, ha a pillér a kívánt merevséget elérte, a kö­tése megszilárdult vagy a szükséghez képest se­gédeszközökkel a kellő mértékig rögzítve van. .Ennek az eljárásnak olyan (hátrányai vannak, melyek az előregyártott elemekkel történő épít­kezés előnyeit részben lerontják. A függesztett helyzetben levő pillérnek a másik pillérhez való pontos illesztése és függő­leges helyzetben történő rögzítése és beszabályo­zása nehézkes művelet, gyakran csak többszöri próbálkozással vezet eredményre. Az ugyancsak még függesztett helyzetében történő hegesztés kellemetlen, nehéz munka, ami gyakran csak a levegőben lógva, kényelmetlen helyzetben vé­gezhető. Ezért, főként a magasépítkezésben a munkálatokat végzők biztonsága érdekében kü­lönleges biztonsági rendszabályok szükségesek. 10 Az elengedhetetlen sók hegesztés egyben sok hibaforrást, meghibásodási lehetőséget jelent és a végzendő munka pedig különleges szakisme­retet kíván, ami nem utolsó sorban, nagy költ­ségtöbblettel jár együtt. A találmány célja az előregyártott, rúdsze­rű, vasibeton tartószerkezeti elemek összeépíté­séneik gyorsabbá, megbízhatóvá és egyszerűbbé tétele akként, hogy azok legalább részben, a Vasszerkezetekhez hasonlóan, szereléssel legye­nek összeállíthatók. A találmány lényege az, hogy a rúdszerű tar­tószerkezeti vasbeton elemeket, mint például 15 pilléreket, oszlopokat, gerendákat (a továbbiak­ban csak elemeket említünk) nagyszilárdságú feszített csavarokkal az elemhez rögzített acél hevederekkel kötjük egymáshoz, majd amikor a vázszerkezet annyira kiépült és a síkbeli tar-20 tószeirkezetek által önmagában ímerevvé vált a csavarozást megoldjuk és a hevedereket eltá­volítjuk. Előfeltétele a kötésnek, hogy az acél­hevederek minél tökéletesebben illeszkedjenek a beton felületéhez. Ezért a találmány elsősor-25 ban az üzemszerűen gyártott vasbeton elemek összeszerelésére irányul. Az egymáshoz kötésre kerülő elemek végére feszített csavarozással egy vagy több acél heve­dert rögzítünk. A feszített csavarozáshoz nagy-30 szilárdságú, legalább 8 000—10 000 kp/cm2 sza-158038

Next

/
Thumbnails
Contents