158024. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 17 967 RP antibiotikum előállítására

SZABADALMI 158024 MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS áÉ%» Nemzetközi osztályozás: C 12 d 9/14 mSw Bejelentés napja: 1969. V. 12. (RO—519) ^^ Franciaországi elsőbbsége: 1968. V. 13. (PV 151589) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. X. 01. ? Feltalálók: Mancy Denise gyógyszerész, Charenton, Val-de-Marne, Ninet Léon gyógyszerész, Párizs, Preud'Homme Jean vegyészmérnök, Párizs, Franciaország Tulajdonos: Rhone-Poulenc S. A, cég, Párizs, Franciaország EljáTás 17 967 RP antibiotikum előállítására A találmány tárgya eljárás a 17 967 RP jelű új antibiotikum előállítására. Az új antibiotikum nemcsak ia különféle cso­portokba tartozó baktériumokra gyakorolt anti­bakteriális hatása révén tarthat érdeklődésre számot, hanem bizonyos rosszindulatú dagana­tok elleni igen határozott mitózisgátló képessége folytán is. Ezek a tulajdonságok annál inkább érdekesek, mivel a 17 967 RP megtartja a hatá­sosságát olyan baktériumokkal (és elsősorban Staphylococcus törzsekkel) szemben, amelyek rezisztenssé váltak bizonyos rák elleni antibioti­kumokkal, mint például kromomicinnel, rufo­kromomicinnel és daunorubicinnel szemben. A 17 967 RP egy aláífob részletesebben jellem­zett mikroorganizmus terméke mesterséges táp­talajon tenyésztve, Ez a mikroorganizmus a Streptomyces nemzetségbe tartozik, és elnevezé­se Streptomyces roseopullatus DS 20 073. Ennek a törzsnek egy mintaját deponáltuk az U. S. De­partment of Agriculture törzsgyűjteményében, Peoriában (Illinois), ahol az NRRL 3430 jelet kapta. A 17 967 RP oldható dimetilf ormamidban, ne­hezen oldható piridinben, igen kevéssé oldható acetonban, metanolban és vízben, oldhatatlan éterben, ciklohexánban és hexánban. A 17 967 RP antibiotikum szenet, hidrogént. 10 oxigént és nitrogént tartalmaz, és elemi összeté­tele: C 61,5, H 5,25, O 20,0 és N 12,5% Jellemző fizikai tulajdonságai a következők: Külső megjelenés: sárga mikrokristályos.por. Olvadáspont: 290—300 C° (bomlik). Ultraibolya színkép (meghatározva 10,5 mg/lite­res dimetilformamidos oldatban): abszorpciós maximum 268 nm-nél, Ej cm = 377 15 20 abszorpciós maximum 285 nm-nél, Ex i% 281 i% abszorpciós maximum 368 nménél, Etem = 707 Ez a színkép látható az 1. ábrán. Látható színkép (meghatározva 10,5 mg/litéres dimetilformamidos oldatban): a látható színíklép nem mutat jellegzetes ab­szorpciót. Infravörös színkép (meghatározva káliumbro­middal készült testeken): ez a színkép látható a 2. ábrán, ahol a felső ská­la a miikronokban ilrifejezett hullámhosszaikat, az 25 alsó skála a cm_1 -ben kifejezett hullámszámo­kat, és az ordináta az optikai sűrűségeket mu­tatja. Az 1. táblázatban közöljük ennek a terméknek a fontosabb infravörös abszorpciós vonalait hul­s0 lámszámban (cm-1 ) kifejezve. 158024

Next

/
Thumbnails
Contents