157982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állandó összetételű, legalább pro analysi tisztaságú alkilborát és/vagy bórsav előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. X. 30. (GO—1025) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. VI. 15. 157982 Nemzetközi osztályozás: C 07 f 5/04 \ * J^lsii Feltalálók: Senkariuk Vladimír oki. vegyész, 30%, Budapest, Dr. Fuchs Oszkár oki. vegyész, 25%, Dunakeszi, Thuróczy Ferenc vegyésztechnikus, 25%, Budapest, Bálint János oki. x'egyész, 20%, Debrecen Tulajdonos: Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás állandó összetételű, legalább pro analysi tisztaságú alkilborát ésVagy bórsav előállítására A találmány tárgya eljárás ásványi vagy más eredetű szennyezett bórsavból, bórtrioxidból és/vagy borát-tartalmú ásványokból állandó összetételű, legalább pro analysi tisztaságú al­kilborát és/vagy bórsav előállításária. Ismeretes, hogy a különleges minőségű (pro analysi, gyógyszerkönyvi, valamint híradásitech­nikai célokra alkalmas tisztaságú) borsavat techn. tisztaságú termék többszöri átkristályosí­tásával, vagy ioncserés tisztítással állítják elő. Az ismert tisztítási eljárások rendkívül körül­ményesek és 'költségeseik. Különösen nehéz a szennyezések utolsó nyo­mainak eltávolítása, standard minőségű anyag előállítására pedig egyáltalán nincs lehetőség. Ennek tulajdonítható, hogy a vonatkozó MNOSZ 9575 számú szabvány még a pro analysi minő­ség esetében is engedélyez bizonyos szennyező­déseket, illetve azoknak felső határát szabja, meg, és nem ír elő állandó összetételt. A kristályosítással végzett tisztítás bonyolult és költséges voltának megvilágítására csupán annyit említünk, hogy a legáltalánosabb kristá­lyosítási módszer esetében kolloidális anyagok, pl. enyv jelenMtében 8—14 napon át tart egy kristályosítási művelet, és ezzel a módszerrel a bórtartalmú ásványok (asharit, pandermit, tin­kál) savas feltárásával felszabadított bórsav ol­datból szűrőpréseken yégzett szűrés és szénnel végzett derítés után is csupán techn. minőségű 10 15 20 25 SO bórsavat kapnak az első 8—14 napig tartó kris­tályosítás után; így ezt a terméket még több­ször (legalább háromszor, négyszer) ismét át kell kristályosítani. A végtermék szennyeződéseinek mennyiségét azonban így sem lehet a nagy tisz­taságú bórsavait igénylő felhasználási területek követelményeinek megfelelően beállítani. Ilyen okok, vagyis az azonos eljárás esetén is változó mennyiségű szennyeződést tartalmazó bórsavat és bórtrioxidot eredményező ismert tisztítási eljárások miatt a megfelelő szabványok mind hazánikban, mind külföldön a szennyeződések­nek csak a felső határát szabják meg. A változó szennyeződés-tartalom viszont egyes területe­ken, pl. az elektrolit kondenzátorok, valamint különleges optikai üvegek előállítása esetén igen hátrányos. Ismeretes továbbá, hogy bórsav-alkiiészterek hidrolízisével is előállítható viszonylag tiszta bórsav, pl. 1 224 183 számú NSZK szabadalom. E módszernek azonban hátránya, hogy a terméket nemcsak bórsavalkilészter, illetve a megfelelő al­kohol szennyezi, hanem az észterek szokásos módon végzett hidrolízise közben komplex bór­vegyületek is keletkeznek, melyektől a bórsavat egyáltalán nem, vagy csak rendkívül bonyolult műveletsorozattal lehet megtisztítani. A találmány célja ismert megoldások hátrá­nyainak kiküszöbölésével olyan eljárás biztosí­tása, amely lehetővé teszi szennyezett bórsavból, 157982

Next

/
Thumbnails
Contents