157974. lajstromszámú szabadalom • Berendezés plasztikus anyagból készült zacskók előállítására, adagolt töltésére és meleg-hegesztésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA1MI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XII. 05. (CE—621) Svájci elsőbbsége: 1967. IX. 25. (13 367) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. X. 15. 157974 Nemzetközi osztályozás: B 29 c 27/06; B 65 b 9/00 hli]in% ^ Feltaláló: Bertoglio Guido, Viganello-Lugano, Svájc Tulajdonos: Centra Anstalt, Vaduz, Lichtenstein Berendezés plasztikus anyagból készült zacskók előállítására, adagolt töltésére és meleg-hegesztésére A találmány plasztikus anyagból készült zacskók előállítására, adagolt töltésére és me­leghegesztésre alkalmas berendezésre vonatko­zik és az jellemzi, hogy olyan berendezés ré­szei vannak, amelyek a hővel hegesztett zacskó 5 forró és ennek következtében még lágy ré­szeit megtartják és a zacskót a hegesztési hely­től a kényszerhűtési helyig magukkal viszik. A mellékelt rajzokon példaképpen bemutat- io juk a találmány szerinti berendezés egyik elő­nyös kiviteli módozatát. . A példaképpen és a kivitelre semmi módon sem korlátozóan bemutatott vázlatos rajzokon az 15 1. ábra a berendezésnek azt a részét mu­tatja, amelyik feltekercselt tömlőalakú szalag­ból kiindulva, a plasztikus anyagból készült zacskókat állítja elő, a 20 2. ábra az 1. ábrán bemutatott szerkezet alaprajza, a 3. ábra a tömlőszerű szalag szinkronizált, időszakos előremozgatására szolgáló szerkezeti elemeket mutatja be, a 25 4. ábra azokat a szerkezeti elem-csoportokat ábrázolja, amelyek a szalag előrehaladásának mértékét szabályozzák, ami a zacskó hosszát meghatározza, az 30 2 5. ábra a tömlőalakú szalag keresztirányú el­metszésére szolgáló szerkezeti elemeket mu­tatja be, nagyított léptékben, a 6. ábra a zacskó aljának meleg-hegesztésére való szerkezeti elemékét mutatja be, továbbá azokat, amelyek a melegen hegesztett darab­nak a hegesztőhelytől a hűtőhelyig való szál­lítására szolgálnak, amely szerkezeti elemek a találmány szerinti berendezés leglényegesebb részét képezik, a 7. és 8. ábrák a zacskók meleg-hegeszté­sére, illetve kényszerhűtésére szolgáló szerkezeti elemeket mutatják elöl- és oldalnézetben, a 9. és 10. ábrák a hegesztőpofákat mutatják, a 11. ábra a zacskókat vivő szállítólaszalagok szakaszos és egyirányú mozgatását vezérlő szer­kezeti elem-csoport egyik kiviteli vátozását áb­rázolja, a 12. ábra a szerkezetet mutatja, amelyik a 11. ábra szerinti, fogasléc által átvitt szakaszos és változó irányú mozgást egyirányú szakaszos mozgássá alakítja, a 13. ábra a 12. ábrán bemutatott szerkezet egy részletének ábrázolása, a 14. ábra annak az egyik pneumatikus szer­kezetnek az alaprajza, amelynek segítségével a zacskó két ellentétes oldalára préslevegőt fú­junk, ami által ezeket a szállítószalagról levá-157974

Next

/
Thumbnails
Contents