157967. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-helyettesített heterociklikus vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1968. IV. 20. (EE—1513) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. V. 31. 157967 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 53/00, 87/02, 93/12 '"--. 'ííljíís! Feltalálók: Budai Zoltán oki. vegyészmérnök, Benkó Pál oki. vegyészmérnök, Dr. Pallos László oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest Eljárás N-helyettesített heterociklikus vegyületek előállítására Találmányunk tárgya eljárás (I) általános képletű N-héterociklikus vegyületek előállításá­ra. A képletben X etilén-gyököt, vinilén-csopor­tot, kén-, vagy oxigénatomot, Y hidrogén-, vagy halogénatomot, trifluórmetil-, vagy metoxi-cso­portot, A 2—4 szénatomszámú, egyenes vagy el­ágazó láncú alküén-csoportot, Rí 1—3 szénatom­szániú alkil-csoportot, végül R2 hidrogént, 1—4 szénatomos alkil-csoportot vagy 1—4 szénatomos karbalkoxi-csoportot jelent. Az (I) képletű ve­gyületek kiváló pszichoterápiás szerek, ezen be­lül az imipramin pszichoanaleptikus hatású, a trimipramin antidepresszív neurolepticum, s a desipramiri is kiváló antidepresszív hatású gyógyszer. Az (I) általános képletű N-heterociklikús ve­gyületek előállítására több eljárás ismeretes. Egyik módszer szerint a (III) általános képletű N-heterociklikus vegyületeket dialkil-amino-al­ki'lkloridokkal reagáltatják bázikus kondenzáló­szer jelenlétében (1,038 047 sz. NSZK szabada­lom). Monoalkil-amdno-alkilkloridok (III) általá­nos képletű N-heterociklikus vegyületekkel bá­zikus kondenzálószer jelenlétében végrehajtott reakcióját is leírták (1,060 189 sz francia szaba­dalom). A (III) képletben X és Y jelentése válto­zatlanul a fent közölt. A monóetil^amino-etil származék előállítása úgy történhet, hogy N-benzil-N-etil-amino-etil­klorid és valamely (III) általános képletű N-he­terociklikus /vegyület reakcióját bázikus kon­denzálószer jelenlétében végzik, majd a kapott 5 N-benzil-N-etil-amino-etil származékot kataliku­san debenzilezik (980 231 sz. angol szabadalom). Az említett eljárások hátránya, hogy a ko­denzációval párhuzamosan, a bázikus kondenzá­ló lőszer jelenlétében és a magasabb hőmérséklet hatására az amino-alkilkloridok ciklikus dimer­rekké és polimerekké alakulnak át. [Ber. 38, 3136 (1905)]. Ezáltal a termelés viszonylag ala­csony és a termék tetemes mennyiségű bázikus 15 szennyezést tartalmaz, amelytől csak további nagy veszteség árán tisztítható meg. A fentiekből következik az is, hogy a mono-, és dialkil^amino-Jalkilkloridok vagy só formájában, 20 vagy hideg helyén (0 C° alatt) tárolhatók. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű ve­gyületek nagyobb termeléssel és szennyezésektől mentesen állíthatók elő, ha a (III) általános kép­letű N-heterociklikus vegyületeket oldószerben, 25 bázikus kondenzálószer jelenlétében N-alkil-N­-(omega-halogénalkity-uretánokkal reagáltatjuk. A találmány alapja az a felismerés, hogy az N-alkil-N-(omega-halogénalkil)-uretánok bázikus kondenzálószer jelenlétében sem alakulnak di-30 merekké vagy polimerekké, ezáltal a kondenzá-157967

Next

/
Thumbnails
Contents