157940. lajstromszámú szabadalom • Golyós mozgató berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATITALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1967. III. 04. (SE—1353) Közzététel napja: 1970. IV. 30. Megjelent: 1971. IV. 01. 157940 Nemzetközi osztályozás: F 16 c ,0&Mmi7$j>^ Feltalálók: Dr. Lettner Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest, Molnár József oki. gépészmérnök, Budapest, Tóth Viktor oki. gépészmérnök,, Esztergom, Baranyai György oki. gépészmérnök, Esztergom Tulajdonos: Szerszámgépipari Művek, Budapest Golyós mozgató berendezés A találmány golyós mozgató berendezés, amellyel munkagépek egyes alikatrészeinek el­mozgatását és elmozdulás mérését nagy pontos­sággal és jó hatásfokkal lehet végezni. 5 Az iparban használatos munkagépektől meg­kívánt pontos működés szükségessé teszi olyan mozgató elem alkalmazását, amely a kívánt el­mozdulást a lehető legnagyobb pontossággal, gyakorlatilag súrlódás és időkésés nélkül végzi. io Ilyen feladatok mindenféle munkagépeknél és mérőberendezéseknél előfordulnak, legnagyobb jelentőségük azonban a pontos megmunkálást végző szerszámgépeknél, programvezérlésű szer­számgépeknél van. 15 Az előtolási, mozgatási feladatok elvégzésére szolgáló ismert szerkezetek közül nagy pontos­ságot lehet elérni szorosan záró orsóval és anyá­val. Azonban vezérlőköröknél, szervomeghajfá­soknál, ennek pontossága nem kielégítő, mivel 20 az orsó és anya között futóillesztést alkalma­zunk, és emiatt a-kapcsolódó két alkatrész kö­zötti hosszirányú játékot nem lehet kiküszöböl­ni. Ha a pontosság növelése céljából a játék mér­tékét csökkentjük, a súrlódás jelentősén megnő, 25 azaz a hatásfok rohamosan romlik. Ismertek golyós vagy görgős mozgató beren­dezésék is, íamélyeknek súrlódása kisebb, mint az említett orsós és anyás szerkezetkiviteleké. Ezeknél a súrlódó erő független a sebességtől és 30 a nyugvó súrlódás nagyon kicsi, ennek ellenére az ismert golyós vagy görgős mozgató berende­zések nem terjedtek el a várt mértékben, mert az ismert megoldások nem váltották be a hoz­zájuk fűzött reményeket. Egyik ismert golyós mozgató berendezésnél a golyók félkör alakú menetprofillal ellátott orsó meneteiben gördülnek és az ugyanilyen mene­tes anya és orsó közötti erőátvitelt a golyók valósítják meg. A golyókat egy teljes orsókörül­fordulás után vissza vezetik a menet elejére. A visszavezetést csatorna segítségével hozzák létre, amit az anyában munkálnak ki. Az anyába nyí­lás van vágva és e nyílásba pontosan beleillő, a csavarorsó felőli oldalán golyópályával ellátott betétet forrasztanak. Ennek a kivitelnék hibája, hogy a betéteket gondosan kell az anya testébe illeszteni, tehát mind az anya nyílását, mind a betétet nagy pontossággal kell megmunkálni: A betét befor­rasztésa közben olyan helyi felmelegedés jöhet létre, ami a pontos méretre köszörült és fénye­sített golyópályát helyenként kilágyíthatja. Az "dzett felületű golyópályának helyi fölmelege­dés következtében létrejövő helyi keménység­csökkenése azt eredményezi, hogy a golyópálya aránylag rövid üzemidő után fölpikkelyesedik, brinelleződik, minek eredményeként a berende­zés pontossága csökken, a golyók idő előtt el-157940

Next

/
Thumbnails
Contents