157931. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a salétromsavgyártásnál a nemesfém visszanyerésére a kondenzsavból

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968, V. 02. (NE—422) Közzététel napja: 1970. IV. 30. Megjelent: 1971. IV. 01. 157931 Nemzetközi osztályozás: C 22 b 11/00 Feltalálók: Dr. Orsós Sándor vegyész, 55%, Veszprém, Virág István vegyész, 35%> Tiszaszederkény, Bokor László vegyészmérnök, 10%, Tiszaszederkény Tulajdonos: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Eljárás a salétromsavgyártásnál a nemesfém visszanyerésére a kondenzsavbó! A kémiai technológiai folyamatokban számos helyen alkalmaznak nemesfémeket, mint pl. ka­talizátorként a salétromsavgyártásban. Az am­mónia oxidációjával való salétromsavgyártás katalizátora a platina. A gyártás során a katali- 5 zátor tetemes veszteséget szenved. Atmoszfé­rikus nyomáson működő berendezések esetén 0,04—0,06 g Pt/t HN03 a veszteség, nyomás alatti technológiáknál pedig 0,2—0,44 g Pt/t HNO3. 10 200 000 t évi kapacitású üzemet véve alapul, atmoszférikus nyomású technológia esetén át­lagban 10 kg platina az évi veszteség, nyomás alatti technológia esetén egy nagyságrenddel nagyobb. 15 A salétromsavgyártás vizsgálata során megál­lapították, hogy az erodált platinát a nitrózusgáz áram ragadja magával, majd a gázáramból a platina-szói egy része a gázhűtőmosóban az úgy- 20 nevezett kondenzsavba mosódik át. (Pryemysl Chem. 1964. 6. 306—308.) Megállapítást nyert, hogy a kondenzsav a platinát továbbszállítja. A kondenzsav tartály, melybe néha üveggyapo­tos szűrőt helyeznek, nem működik megfelelően 29 mint szűrő. A veszteség csökkentésére történtek kezdemé­nyezések. Egyrészt olcsóbb és könnyebben hoz­záférhető katalizátorokkal kísérelték meg he­lyettesíteni a platinát. Ezek a katalizátorok azon- 30 ban sem műszaki, sem gazdasági vonatkozásban nem bizonyultak eddig megfelelőnek és csak at­moszférikus elégetéssel működő technológiáknál alkalmazhatók. Másrészről különböző eljárások­kal a platina visszanyerésére törekedtek. Az el­járások egyik csoportja azon alapszik, hogy a platina és az arany könnyen képez egymással ötvözetet az ammóniaoxidáció hőmérsékletén. Ezért a platinahálók alá kasokat szereltek, me­lyékbe arannyal bevont Raschig-gyűrűket he­lyeztek. Ily módon sikerült ugyan az erodált pla­tina 2/3-ált visszanyerni, azonban az aranyvesz­teség mennyiségileg ugyanannyi volt, mint a visszanyert platina. Ezt a megoldást továbbfej­lesztve Raschig-gyűrűk helyett arannyal bevont krómnikkel hálóit alkalmaztak. A platina vissza­nyerésének másik jelenleg ismeretes módja a platinakatalizátorok alá helyezett természetes vagy mesterséges földfém-oxidok alkalmazása szűrőrétegként. A beiktatott szűrőréteg hátrá­nya, hogy pótlólagos ellenállás lép fel a gázáram­mal szemben, mely nem hagyható figyelmen kívül. Találmányunk célja olyan eljárás kidolgozása amellyel a nemesfém a kondenzsavból az eddigi­nél nagyobb részben visszunyerhetővé válik. Találmányunk tárgya eljárás a salétromsav­gyártásnál a nemesfém visszanyerésére. Vizsgá­lataink során arra a felismerésre jutottunk, 157931

Next

/
Thumbnails
Contents