157867. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több anyagrétegű munkadarabok mint pl. kézelők, zsebfedők és más effélék befogására, fordítására, alakítására, berakására és préselésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 157867 Bejelentés napja: 1968. VIII. 30. (WI—144) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IX. 01. (WP 3 d/126 933) Közzététel napja: 1970. IV. (38. Megjelent: 1971. III. 01. Nemzetközi osztályozás: A 41 h 33/00 .'Híiútf Feltaláló: Haselbauer Gerhard, Oelsnitz i. V., Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Wissenschaftlich-Technisches Zentrum der Bekleidungsindustrie Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés több anyagrétegű munkadarabok, mint pl. kézelők, zsebfedők és máseffélék befogására, fordítására, alakítására, berakására és préselésére A találmány több anyagrétegű munkadarabok mint pl. kézelők, zsebfedők és hasonlók megfo­gására, kifordítására, alakítására, lerakására és préselésére alkalmas berendezésre vonatkozik, amely munkadaraboknál legalább két anyagré- 5 teg, három szél mentén hegesztéssel ill. pontvar­ratokkal vagy élkorcolással le van zárva. Ismeretesek berendezések kézelők vagy ha­sonló munkadarabok kifordítására, alakítására jo és sajtolására, amelynél a munkadarabokat kéz­zel kell egyenként a kifordítást létesítő technikai eszközre felhúzni és az elvégzett munka után er­ről ismét levenni. Ezek az ismert berendezések a munkadarabot nyitvatartó fel vevőtagból áll- 15 nak, amely általában U alakú sín, valamint hosszában osztott lapokból és hasonlókból és a munkadarab alakjának megfelelő, szembenfekvő kifordítólapból, amely a felvevőtagba hosszanti irányban eltolva az átlökő eljárás után a kif or- 20 dítást elvégzi. Ismeretei továbbá az a megoldás, amely sze­rint a kifordító lapot vagy formalapot középen hosszába kettéosztják és ezt a két részt emelő­rudazat útján kifelé mozgatják és a sajtolófo- 25 lyamat alatt ebben a helyzetben rögzíthetően alakítják ki. Javasolták továbbá, hogy a kifordító eljárás alatt a munkadarab vezetésének megjavítása céljából az U alakú fordítósínek külső oldalán, 30 azokkal párhuzamosan vezetősíneket helyezze­nek el. Mindezeknek az ismert kifordítóberendezések­nek az a hátránya, hogy az erősítő betéteket a felső anyagréteg zárt Széleivel össze kell kötni. A viszonylag erős, tartósan merevített betét miatt a jó külső megjelenési forma érdekében azt javasolták, hogy ez a betét ne kerüljön be a szélvarrásokba, úgyhogy az erősítő betét szabása a kifordítandó munkadarab nagyságának felel­jen meg. Ebben az esetben az erősítő betétet ki­zárólag a későbbi szerelésre meghatározott olda­lon kell a felső anyagréteggel összekötni. Amikor a kifordítólapot a fent leírt munkada­rabnak az ismert szerkezetekkel történő kifordí­tásakor a munkadarabbal ellátott felvevő tagba hosszanti irányban eltoljuk, az ezen fekvő erő­sítő betétet nem tudja megragadni, úgyhogy ez a kifordítás után a felső anyagrétegen kívül ta­lálható. Azonkívül az ismert kifordítóelj árasoknál fel­lép az a hátrány, hogy átlökéses kifordítás ese­tén a munkadarab a kifordítólappal érintkező részen nagy igénybevételnek van kitéve, és kü­lönösen négyszögletes érzékeny munkadarabok­nál a sarkok átszúrása nem küszöbölhető ki, úgyhogy ezeket a munkadarabokat nem lehet további megmunkálásra felhasználni.. 157867

Next

/
Thumbnails
Contents