157786. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kamrákban való megfigyelésre vagy fényképezésre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IV. 22. (AO—285) Franciaországi elsőbbsége: 1966. IV. 25. Közzététel napja: 1970. IV. 08. Megjelent: 1971. XI. 15. 157786 Nemzetközi osztályozás: G 02 b m^ f fcv.-.!;í4r - \ Feltaláló: Bougon Michel mérnök, Versailles, Franciaország Tulajdonos: Comissariat A L'Energie Atomique, Párizs, Franciaország Berendezés kamráikban való megfigyelésre vagy fényképezésre A találmány tárgya kamrákban megfigyelés és fényképezés céljaira alkalmas berendezés, pon­tosabban meghatározva a találmány olyan be­rendezésekre vonatkozik, melyek igen alacsony vagy igen magas hőmérsékletű kamrákban nagy látószög alatt a megfigyelés vagy a fényképezés céljait szolgálják. A találmány legfőbb célkitűzése a kamrák­ban megfigyelés vagy fényképezés végzésére alkalmas . berendezések tökéletesítése, mind a kamra és a külső környezet közötti termikus csere csökkentése vonatkozásában (nevezete­sen sugárzás útján) mind pedig az optikai be­rendezés által kialakított képek minőségét il­letően (nevezetesen fényképészeti filmen, televí­ziós vevőcső felületén vagy a megfigyelő személy retináján). A termikus csere csökkentése főleg a megfigyelésre vagy. a fényképezésre alkalmas optikai készülékre vonatkozik. A találmány szerinti berendezés lényegileg a következőket tartalmazza: egy hosszanti alakú, légritkított tér, amely a kamra mellett azon fe­lület felé fordítva van elhelyezve, amelyen a ké­pet kell kialakítani; előnyösen egy nagy látóme­zejű első lencserendszer, mely az említett lég­ritkított tér és a kamra között van elhelyezve és a kamrából egy első valódi vagy virtuális, csök­kentett méretű képet ad; és egy második kis lá-2 tómezőjű lencserendszer, mely a nyújtott alakú tér végén van elhelyezve és az első képről egy második képet ad, mely egy képernyőn jelenik meg, vagy látcső segítségével a megfigyelő re-5 tinajára vagy képernyőre van vetítve. A tér két részre van felosztva, melyek mindegyikében ter­mikus ernyő van és a részeket keresztirányú nyílás választja el. Ez a nyílás a kamra vagy a második lencserendszer a legnagyobb hőmérsék-10 létű része közelében van. Előnyösen az első len­cserendszer szomszédságában elhelyezett ernyőt a kamra hőmérsékletén tartjuk, vagy túlhűtjük amennyiben a kamra alacsony hőmérsékletű, vagy túlhevítjük a kamra magas hőmérséklete 15 esetén a kamra hőmérsékletéhez viszonyítva, míg a második lencserendszer közelében levő er­nyőt vagy a környező hőmérsékleten tartjuk, vagy túlhevítjük ill. túlhűtjük a környező hő­mérséklethez viszonyítva attól függően, hogy 20 alacsony vagy magas hőmérsékletű kamráról van szó. Ugyancsak a találmány körébe tartozik a megfigyelés vagy fényképezés lehetőségének biz­tosítása fagyasztó kamrában, meleg, kamrában, 25 űrkabinok lencserendszerében és infravörös rendszerek esetében. A találmányt a további leírás során a csatolt rajzok kapcsán ismertetjük részletesebben, mely leírás és rajzok csupán kivifeli példaként sze­•>n reoelnek. 157786

Next

/
Thumbnails
Contents