157756. lajstromszámú szabadalom • Fonaladagoló készülék kötőgépekhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 157756 jfck ' . Nemzetközi osztályozás: D 04 b 15/38 1K?» Bejelentés napja: 1968, VIII. 08. (MO—706) ^p Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IX. 13. (P 16 35 867.1) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1971. V. 31. Feltaláló: Schmidt Richard mérnök, Stuttgart-Vaihingen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Franz Morat GmbH., Stuttgart-Vaihingen, Német Szövetségi Köztársaság Fonaladagoló készülék kötőgépekhez A találmány tárgya fonaladagoló készülék olyan kötőgépekhez, különösen szegély-körkötő­gépekhez, amelyeknek több fonaladagoló-szerke­zetük van, fonaletetői pedig a fonal által legalább egyszer körülvett, állandó sebességgel forgó oly hengerek, amelyek kerületi sebessége többszörö­se a fonal sebességének annak érdekében, hogy a fonalat negatív adagolással lehessen a szemkép­zéshez biztosítani. A negatív adagolásnak az az előnye, hogy a mintaképzés somán kötésváltásnál keletkező vál­tozó fonalmennyiség esetén önműködően állítja • helyre a foinalvezető henger és kötési: hely közötti állandó fonalfeszültséget. Az ismert, súrlódással adagoló hengereknek kemény, tükörsima felüle­tük van annak erdőkében, hogy igen nagy kerü­leti sebességük következtében a fonalban fellépő feszültség-változásra nyomban reagáljanak. 'Feszültségváltozásnál és az ebből adódó kü­lönböző szállítási sebességgel negatív adagoló fo­nalvezető hengereknél, amelyeiknek megszakított palástfelületük van, állandó értéken maradó fo­nalfeszülés elérése érdekében javasolták már (916.418 francia szabadalom), hogy a fonalnak a forgó testen való átfogási szögét a fonalfeszült­ségtől függő szerkezet segítségével változtassák meg. Egy másik megoldást javasol a 2,537.000 USA szabadalom, amelynél kúpos hengerek alkalma­zása mellett a fonalfelfekvési hosszt a fonalfe-2 szülés által vezérelhető szerkezet révén akként javasolják megváltoztatni, hogy a hengeren fel­fekvő fonal hurkait e szerkezet révén egy na­gyobb vagy kisebb átmérőre tolják el. 5 Ezeknek a fonaladagoiló szerkezeteknek nincs meg az a tulajdonságuk, hogy kiegyenlítsék ama nagy eltéréseket, amelyek az egyes fonaladagoló szerkezetekben eltérő fonalféleségek adagolása következtében fellépő sebességkülönbségek miatt 10 keletkeznek. A teljesen szintetikus, a gyapjú, gyapot vagy kevert fonalak, valamint a eérnázott és szövő fonalak csúszó súrlódása e fonalak felületi tu­lajdonságai folytán az adagoló hengerekhez vi-15 szonyítva annyira eltérő, hogy az ismert eszkö­zök révén az adagoló henger mögött nem lehet egyenletes fonalfeszültséget létesíteni, ha az egyes adagoló hengereknek különféle fonalfajtá­kat kell adagolniok. 20 A találmány célja ezt az állapotot a kötési fo­lyamat során úgy megjavítani, hogy különféle fonalakból származó eltérő nagyságú szemek a kötöttáruban ne jelentkezzenek. 25 30 A találmány arra irányul, hogy valamennyi fonal'ádagaló henger felületét az általa adagolt fonal felületi tulajdonságaihoz úgy tegyük-al­kalmassá, hogy a különféle fonalfajták azonos feszültséggel legyenek kötési helyükhöz vezet­hetők. , . 157756

Next

/
Thumbnails
Contents