157694. lajstromszámú szabadalom • Pörgettyűs iránytű

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 11. (Sí—1058) Német Szövetségi Köztársasága-béli elsőbbsége: 1967. V. 13. (ST 26 876 IX. b„ St 26 875 IX. b.) Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1971. III. 01. 157694 Nemzetközi osztályozás: G 01 c tónyvíár Dr. Stier Karl Heinrich oki. gépészmérnök, Bochum, Német Szövetségi Köztársaság, Pörgettyűs iránytű A (találmány pörgettyűs iránytű irányítási 'és felmérési célokra, különböző állító nyomatékú egyes szalagrendszariekre felosztott felfüggesz­tőrendszarrel, tükörnél és prizmával megvaló­sított optikai letapogatással, autdboilimáeiós távcsővel, és elektronikus hajtószerkezettel. A találmány pörgettyűs iránytű, amelynek külső kenete van, ebben a föld felületére me­rőleges tengely körül forgathatóan szerelt köz­benső keret van mereven befogott szalagirend­szerrel, és a szalagnemdszierre az először emlí­tett tengely körül forgathatóan és lengően fel­akasztott belső kerete van, valamint a belső keretben az először említett tengelyre merő­leges tengely körül forgathatóan szerelt, meg­hajtható pörgettyűje van, amelynek tengelye meghajtott pörgettyűnél az előszűr említett tengely körül forogva a valóságos északi irányt keresve leng, továbbá a pörgettyűit (tartalmazó belső keretre erősített tükre van, amelynek kö­zépmierőlegese merőleges az először említett tengelyre, és hogy továbbá a külső kerethez és a közbenső keretihez képesít az először említett tengely körül elfordítható autofcollimáeiós táv­csöve van. A találmány faladata, hogy az így kialakí­tott pörgettyűs iránytűnél is megtartsuk az eddig készüléktípusonként elérhető 5'—10" ter­jedő méréspontosságot, sőt ezt még megjavít-10 suk, azonban az éhhez a pontossághoz szüksé­ges mérési időt jelentős miértekben csökkent­sük, pl. az ilyen méréshez a készüléktípustál és az alkalmazott mérési eljiárástól függően ez­ideig szükséges 20—60 perc mérési időt 2—15 percre csökkentsük. Emellett azonban a talál­mány további célja értelmében a pörgettyűs iránytűhöz és üzemeltető készülékéhez tartozó egységek méretét és súlyát nem szabad növel­ni, hanem lehetőség szerint ezeket is csökken­teni kell. A találmány által kitűzött feladatat azáltal oldjuk meg, hogy a szalagrendszer több egy-15 másután következő, különböző áffltó nyomaté­kú, egyes szalagrendszerre osztható fel, és hogy a felosztott befogási helyeken, az autoikollimá­ciós távcsőhöz vezető fénysugár irányában, mindenkor egy további tükör van elhelyezve. 20 A találmányt részletesebben a rajz aliapján ismertetjük, (amelynél az 1. ábra sematikus vázlát a vonatkozó mé-25 rési eljárással kapcsolatos meggondolások kö­zelebbi megvilágításiára. A 2. ábra grafikus ábrázolás, a közelebbről ismertetett torziós mérési eljárás beható meg-30 világítására. 157694

Next

/
Thumbnails
Contents