157634. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4-hidroxi-6-szulfamil-kinolin-3-karbonsavak előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 20. (Cl—741) Svájci elsőbbsége: 1966. X. 20. (15 318/66) Közzététel napja: 1970. II. 06. 157634 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 33/48 Megjelent: 1970. XII. 31. Feltaláló: Dr. Rossi Alberto vegyész, Oberwil/Bl, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás 4-hidroxi-6-szuIfamil-kinolin-3- karbonsavak előállítására i A .találmány tárgya eljárás új (A) általános képletű 4Hhidiroxi-6-szulfaniil-ikinolin-3Hkarbion- . savak, valamint ezek sóinak előállítására, mely vegyületek az 5-, 7- és/vagy 8-^helyzetben egy- 5 mástól függetlenül alifás szénhidrogéngyökkel, rövidszénJáncú alkoxigyökökkel, rövidszénláncú alkeniloxicsopoirtokkal, hidroxicsoportokkal vagy halogiéniatomokkal, a 24ielyzetibe:n rövidszénlán­cú alifás szénlhidrogéngyökkel lehetnek szuibsz- 10 titualva, és melyekben R adott esetiben hetero­atommal megszakított rövidszénláncú alifás saén­hidirogéngyökkel ddszuhsztituált aminocsoiport. Az 5-, 7- és 8-thelyzetben szuibsztituensekként 15 említett rövidszénláncú alifás szénhidrogéngyö­köik előnyösen röivdszénláncú alkilgyökök, pl. metil-, etil-, nnpropil- vagy izopropilgyök, egye­nes vagy elágazó, tetszés szerinti helyen kap­csolt metil-, pentil- vagy hexilgyök; rövidszán- 20 láncú alkoxicsoportok, pl. a metoxi-, etoxi-, n­-propoxi- vagy izopropoxigyök, egyenes vagy elágazó, tetszés szerinti helyen kapcsolt but­oxi-, pentoxi- vagy hexoxigyöík; rövidszénláncú alkeniloxigyökök; pl. alliloxi- vagy metalliloxi- 25 gyök, halogénatomok, pl. a fluor-, klór- vagy brómatom, vagy pszeudohalogén jellegű trifluor­metilcsoport. A 2-helyzetben szubszitituensként említett ali­fás szénhidrogéngyökök pl. a rövidszénláncú so alkilgyökök, pl. a metil-, etil-, n-propil- vagy izopropilgyök. Az R aminocsoport szubsztituenseiként első­sorban rövidszénlánioú alku-, alkenil- vagy adottt esetben alkiléngyökök, pl. metil-, etil-, propil­vagy izopropilgyök, egyenes vagy elágazó, tet­szés szerinti helyzetiben kapcsolódó butit-, pentil-, hexil- vagy heptilgyökäk, allil- vagy metallilgyökök, 4—6 lánctagú alkuén -gyökök, mint.pl. butilén-(l,4)-, penitilén-(l,5)-, hexilén­-(1,5)-, hexilién-(l,6)- vagy heptdlén.-j(2,'6)-gyö.k; vagy oxigén-, nitrogén- vagy kénatomokkal megszakított alifás szénhidrogén-csoportok, mint oxá-, aza- és tia-alkiléngyökök, főleg 5 vagy 6 lánptagúak, mint pl. 3-oxa-, 3-aza- vagy 3-tia­-pentilén-(l,5)-, 3-aza-hexilén-(l,6)-, 3-rövidszén­láncú-alkil-3-aza-pentilén-(l,5)- vagy 4-metil-4--aza-heptilén-(2,6)-gyök jöhetnek tekintetbe. Az új vegyületeknek jelentős gyógyászati ha­tásuk van. E vegyületeik reuma-ellenes hatásuk mellett jelentős gyulladásgátló hatással is ren­delkeznek, amint ez állatikísérletekkel, pl. pat­kányokon kimutatható volt. Ezért az új vegyü­letek gyulladásgátló és reuma ellenes szerként alkalmazhatók. Az új vegyületek azonban ezen túlmenően hasznos anyagok és főleg gyógyásza­tilag hatékony vegyületek előállítására szolgáló értékes közbenső termékeikként is alkalmaz­hatók. 157634

Next

/
Thumbnails
Contents