157632. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nyúlós közegek átfolyásának szabályozására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. IV. 02. (CE—641) Német Demokratikus Köztársaság^beli elsőbbsége: 1967. V. 12. (WP 39 e/124 605) Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1970. XII. 31. 157632 Nemzetközi osztályozás: F 06 k .5 Feltalálók: Blümer Erwin mérnök, Saalfeld/Saale, Dr. Kunzmann Günter oki. fizikus, Rudolstadt/Thür., Markel Kurt mérnök, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben,' Steinberg Jürgen oki. mérnök, Rudolstadt-Schwarza, Dr. Stiller Dieter oki. vegyész, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Chemdefaserwark Schwarza „Wilhelm Pieck" cég, Rudolstadt/Thür., Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés nyúlós közegek átfolyásának szabályozására 1 A találmány eljárás és berendezés nyúlós (viszkózus) közegeknél, különösen olyan reak­cióelegyeknél, amelyek laktámoknak, pl. £-kap­rolaktámnak polimerizálására való, az átfolyás szabályozására. . Az ismert szabályozószervek a gyűrű alakú rés változó keresztmetszetével nem alkalmasak arra, hogy az átfolyást lehetőleg állandó nyo­másveszteség mellett szabályozzák. A zip nyo­másveszteség ugyanis az egyszerű gyűrű alakú résnél a következő összefüggés szerint alakul: zíp = k-1-Q [mm v.o.], ahol Ap = a nyomásveszteség, k = egy állandó, 1 = a résmélység, Q — az átfolyó mennyiség, s = a résszélesség A résszélesség tehát a harmadik hatványon szerepel. Más szabályozószerveknek, így kúpos ülésű szelepeknek, fojtócsappantyúknak, fogaskerék­szivattyúknak nem lineáris a jelleggörbéjük, 10 15 20 25 30 vagy pedig üzemükhöz 'költséges műszaki be­rendezésekre van szükség. A találmány célja, hogy olyan átfolyás-sza­bályozást valósítsunk meg, amelynél a nyo­másveszteség lehetőleg független az átfolyó mennyiségtől. A találmánynak az a feladat az alapja, hogy nyúlós közegek átfolyásának szabályozásához lineáris szabályozási jelleggörlbéjű tökéletesebb szabályozószervet fejlesszünk ki. A találmány szerint a reakeióelegyet vál­tozó résihosszúságú, gyűrű alakú résen áramol­tatjuk át, mimellett a réshosiszúságot állandó viszkozitásnál az átfolyó mennyiséghez képest fordított arányban változtatjuk és a nyomás­veszteséget a gyűrűrósben állandó nagyságon tartjuk. Ehíhez akár egyenes gyűrűrést, akár — áramlásirányító test alkalmazásával — ket­tős gyűrűrést használhatunk. Az egyszeres gyűrűrésű szelep oíyan csődarab, amely az elülső végén szűkül, úgyhogy a csőénél kisebb keresztmetszet képződik. Ebben a kör alakú csatornában hengeres vagy kissé kúpos kiszo­rítótest van, miáltal gyűrű alakú rés keletke­zik. A kiszoritótestet emelökiar tartja és az úgy tolható el, hogy a gyűrűrás hatályos hossza és ezzel az átfolyó mennyiség változik. A gyűrű­rés szélességét a közepes átfolyó mennyiség alapján számítjuk. Abból a célból, hogy a 157632

Next

/
Thumbnails
Contents