157596. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6,7-dialkoxi-4-hidroxi-3-kinolinkarbonsavetilészterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 157596 JÉ^ Nemzetközi osztályozás: C 07 d 33/34 ^0 Bejelentés napja: 1968. X. 23. (EE—1584) : •• ' ""'--.,*/ \ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. XIL 31. Feltalálók: Egri János kutetóvegyész, 23%, Halmos József vegyésztechnikus, 27%, Jeszenszky Andor oki. vegyész, 20%, Majerkó Béla vegyésztechnikus, 6%, Rákóczi József ktiitatóvégyész, 24%, Budapest Tulajdonos: Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest Eljárás 6,7-dialkoxi-4-hidroxi-3-kmoíinkarbonsavetilészterek előállítására 1 A 6,7-diaIkoxi-4-hidroxi-3-kinolinkarbonsa v­észterek —• ahol az alkoxi-csoportok 1—6 s/én­atomot tartalmaznak — az állatgyógyászatban felhasználható hatékony coccidiostatikumok, A vegyületek szintézisét úgy oldják meg, hogy 3,4-dialfcoxi-anilint és etoximetilénmalonésztert kondenzáltainak, és a kapott alfa-karbetoxi-bé­ta-(3,4-dialkoxi-fenilamino)-akrilsavetilésztert tíz-tizenötszörös mennyiségű difenil-difeniléter eutektikus elegyben (a továbbiakban difiiben), magas hőmérsékleten (255 C°^on), szakaszos el­járással alakítják 6,7-dialkoxi-4-hidroxi-3-kmo­linkarbonsavetilészterré (640 906, 659 237 és 670 520 sz. belga szabadalmak, DAS 1 238 476). Ez az eljárás azonban nagy ipari-gazdasági hátrányokkal rendelkezik. A reakciópartnerként alkalmazott etoximetilénmalonészter előállítása bonyolult és költséges, és csak alacsony — 45— 55%-os — hozammal valósítható meg. A gyűrű­zárási lépéshez igen híg reakcióelegyet használ­nak fel, ami a reakció hőenergiaigényének jelen­tős növekedését eredményezi.. Egy másik ismert módszer (66 00447 és 65 08117 sz. holland szabadalmak) az előbbitől csak annyiban tér el, hogy az álfa-karbetoxi-bé­ta-(3,4-dialkoxi-fenila;mino)-'akrilsavetilészterek ciklizálását POCI3 jelenlétében végzi, majd a kapott 6,7-dialkoxi-4-4dór-3-kinolinkarbonsav­• etilésztert hidrolízissel alakítja a kívánt termék­ké. Ez utóbbi lépés 50% körüli hozammal való­sítható meg, tehát kedvezőtlenebb, mint a belga szabadalmak szerinti eljárások. 5 Valamennyi ismert eljárás közös előnytelen vonása a közölteken kívül az, hogy a cíklizációt híg oldatban, szakaszos üzemben, korszerűtlen technológiával végzik. 10 Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű 6,7-dialiköxi-44iidroxi-3-kinolittkarbonsavetil-észterék — ahol R és RÍ jelentésé azonos vagy eltérő, 1—6 szénatomos alkil-csoport — nagy hozammal, folyamatossá tehető eljárassál állít-15 hatók elő úgy, hogy (III) általános képletű 3,4--dialkoxi-anilint — ahol R és Rí jelentése a fent megadott — 100—170 Cc-on, előnyösen 120—150 CJ -on, savmégkötőszer jelenlétében malonsav­dietilészterrel és formiminoetiléter-hidroklorid-20 dal, vagy katalitikus mennyiségű víz jelenlété­ben malonsavdietilésztefrel és ortohangyasav­etilészterrel reagáltatunk, majd a kapott (II) ál­talános képletű alfa-toarbetoxi-béta-ÍS^-di­alkoxi-fenil-amino)-akrilsavetilészterhez — ahol 25 R és Rí jelentése a fent megadott — paraffint, vagy 20 C°-nál magasabb forráspontú, alifás vagy aromás.szénhidrogént tartalmazó oldószert adunk, és szakaszos reagáltatással, vagy kívánt esetben folyamatos reagáltatással (I) általános 30 képletű 6,7-dialkoxi-4-hidroxi-3-kinolinkarbon-157596

Next

/
Thumbnails
Contents