157543. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőripari felhasználásra alkalmas, kiváltképpen hasnyálmirigyből származó proteolitikus enzimek aktiválására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VII. 05. (PE—662) Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XII. 14. 157543 Nemzetközi osztályozás: e 14 c i, -i Feltalálók: Dr. Fietrzykowski Wdktor tud. munkatárs, Dworzynska Grazyna mérnök, Felicjaniak Barbara biokémikus, Gebalsi Józef vegyészmérnök, Lódz, Lengyelország Tulajdonos: Instytut Przemyslu Skórzanego, Eljárás bőripari felhasználásra alkalmas, kiváltképpen hasnyálmirigyből származó proteolitikus enzimek aktiválására A találmány tárgya eljárás bőripari félhasz­nálásra, főképpen bőrök párolására, szőrtelení­tésére és fellazítására alkalmas, kiváltképpen hasnyálmirigyből származó proteolitilkus enzi­mek aktiválására. Ismeretes, hogy az eddigi eljárások szerint a hasnyálmirigyből, az inzulingyártás mellékter­mékeiből, penészgombákból vagy baktérium­tenyészetekből kapott proteolitikus enzimkomp­lexeket, tisztább vagy kevésbé tiszta alakjukban hordozóanyagokkal (töltőanyagokkal), pl. kao­linnal, infuzóriafölddel, keményítővel, faliszttel és aktiváló anyagokkal, mésztelenítő anyagok­kal, pufferokkal, aktiváló hatású sókkal, így ammóniumszulfáttal, ammoniumkloriddal, nátri­umkloriddal vagy más anyagokkal összekever­ték és az így kapott készítményt 5% víztarta­lomig szárították. Ezeket a műveleteket különböző sorrendben végezhetjük. A találmány szerinti eljárás során úgy járunk el, hogy aktiváló anyagként az etilénoxidok vízoldható polimerjeit (pl. Palikol 42) vagy az etilénoxidpoliméréknek más vegyületekkel, mint pl. alkilfenollal, oleinalkohollal, oleocetilalkohol képezett kondenzációs termékeit használjuk. Ezek a vegyületek, mint nemionos felület­aktív anyagok a kereskedelemben Alfenol 0, Alfenol 8, Oleal 18, Olbrotol 18, Sandozin NI, Serdex NAZ 8/90 néven ismeretesek. Ezeket a vegyületeket elterjedten használják a felület­aktivitás csökkentésére, többek között a bőr­iparban a bőrök enzimes kezelése során. 5 A felületaktív, éspedig nemionos szerek és enzimkészítmények alkalmazását a 974 813, 975 095, 1 120 066 és 1022 350 sz. NSZK szaba­dalmak említik. 10 E szabadalmi leírások a bőrök minőségéneik javítását, a jobb zsíremulgálást, a nem oldható fehérjék eluálását és ezzel a jobb enzimhatást célozzák. A fenti szabadalmi leírások felület­aktív, kiváltképpen nemionos vegyületekre vo-15 natkoznak és ezeknek a vegyületeknek a pro­teolitikus enzimekre nem kell feltétlenül akti­váló hatást gyakorolniuk. Azt találtuk, hogy a felületaktív anyagok leg­nagyobb része, beleértve a nemionos anyagokat 20 is, aktiváló tulajdonságokat nem mutatnak, a proteolitikus enzimek jelenlétében közömbösen viselkednek, de némely vegyület, így pl. az eti­lénoxidok és elain kondenzálási termékei az enzimek aktivitását gátolják. Meglepő módon 25 azt tapasztaltuk, hogy a találmány szerinti ve­gyületek a proteolitilkus enzimek aktivitását 200, vagy még ennél is több százalékkal növe­lik a szóbanforgó enzim faja, a denaturálás foka, a szövet kiválasztása és kémiai összetétele 30 szerint. Kísérleteink során bebizonyosodott, 157543

Next

/
Thumbnails
Contents