157489. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőelem

157489 6 tévéi,-míg külső átmérője a 10 feszítőhüvely kül­ső átmérőjének méretével azonos. A fe&ékelés a 14 csőre 15 nyíl irányából végzett kalapácsüté­sekkel történik. A 3. ábra a 13 falazatba belevezetett 1 rögzítő- 5 elemet ábrázolja. Ennél a kiviteli példánál a 10 feszítőhüvely felékelése 16 anyával történik. A 16 anya az 5 száron kiképzett 6 csavarmenetbe van felcsavarva. Ennél a kiviteli példánál a 10 hü­vely a kúposán kiképzett végével ellentétes végén io 17 tartóvállal van kiképezve. A 17 tartóváll a 16 anyának a 10 feszítőhüvelyre való jobb felfekvé­sét biztosítja. A találmány nincs a kiviteli példákra korlátoz­va. Az a találmány alapelvének megtartásával 15 más kiképzésű, más alakú is lehet és annak rög­zítése más alkalmas rögzítőszerszámokkal is tör­ténhet. Szabadalmi igénypontok: ' ao 1. Falazatba, betonszerkezetbe, vagy hasonló anyagból készült szerkezetbe rögzíthető rögzítő­elem, amely egyik végén a rögzítőeüemet befoga­dó furat elkészítéséhez fúrószervvel van ellátva, 25 azzal jellemezve, hogy a fúrószervként kiképezett vég (2) kúpalakban felbővülően van kiképezve, és fúróélt (3) kialakító, egymással szembenfekvő lelapításokkal (4) van ellátva, és a rögzítőelemnek másik végéről a kúpalakú f elbővülésre felékelhe­tő, a felibővülésnek megMelő belső kúpalakú ki­képzéssel (11) ellátott feszítőhüvely (10) van. -2. Az 1. igénypont szerinti rögzítőeleim kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a feszítőhüvely (10) legnagyobb belső átmérőjéből kiinduló, a feszítő­hüvely (10) egy részéig terjedő hosszirányú ha­si tékkal (12) van ellátva. 3. Az 1. igénypont szerinti rögzítőelem kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a feszítőhüvely (10) a legnagyobb belső átmérőjével elentétes végén tartóvállal (17) van ellátva. 4. Az 1. igénypont szerinti rögzítőéiem kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rögzítőelem (1) a fúróéMel (3) szemben fekvő vége (7) fúrótok­mányba illeszthető toldattal (8) van ellátva. 5. A 4. igénypont szerinti rögzítőelem kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rögzítőelem szá­ra (5) és a toldat (8) között kívánt helyen törést biztosító fcereszfcmetszetvékonyítás (9) van kiké­pezve. 1 rajz, 3 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 7008059. Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23. 3

Next

/
Thumbnails
Contents