157478. lajstromszámú szabadalom • Szívócső nélküli villamos kisülési cső és töltési eljárása

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. XI. 22. (EE—1596) Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. 157478 Nemzetközi osztályozás: H 01 j 9/00; H 01 j 61/74 Feltaláló: Kerekes Béla gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Szívócső nélküli villamos kisülési cső és töltési eljárása A találmány tárgya új, ún. kerámia típusú villamos kisülési cső. Találmányunk részlete­sebb ismertetése előtt néhány általánosabb megjegyzést kívánunk tenni. Az utóbbi években a Na fém kisülési lámpák 5 egyre inkább ismertté válnak. Ennek egyik okát ezen lámpaféleségek jó hatásfokában kell keresni. Amennyiben a lámpa buráját átlátszó, zsugorított alumíniumoxidból készítik, úgy a hatásfokon kívül ezen lámpák által kibocsátott 10 fény színét is az emberi szem részére igen ked­vezővé lehet tenni. Ez utóbbi fémgőzkisüléses és alumíniumoxid . burájú lámpákat hívják „kerámia" lámpáknak. 15 Ezen kerémia lámpáknak a vákuumbiztos le­zárása közismerten nehéz gyártástechnikai fel­adat. Ennek több oka is van. Az egyik ok a lám­paburák megszokott, klasszikusnak nevezhető evakuálási módszeréből származik. Ugyanis a 20 burák szokott evakuálása ún. szívócsövön ke­resztül történik. Ennélfogva ezen kerámia lám­pák megtervezésénél figyelembe kell venni a szívócső elhelyezését is. Már most a szívócsövet csak különleges fémből lehet elkészíteni. Ugyan- 2 5 is nem. minden fém —'főként nagyobb hőmér­sékleten —• ellenálló az alkáli fém (pl. Na) gő­zöknek, de ezenkívül a szívócső (fém) anyagá­nak még más technikai, fizikai feltételeket is ki kell elégítenie. így például fontos, hogy a szívó- 30 cső anyaga hidegen hegeszthető legyen, továbbá a megmunkálás legyen gazdaságos, a fémnek olyan legyen a hőtágulása, hogy az összeszerelt csőben repedést, törést okozó feszültségek ne keletkezzenek stb. A jelzett célra azért pl. az US 3.243.635. sza­badalom niób felhasználását javasolja. Ezt a niób testet azután pl. különleges üveggel (cf. Brit. Pat. 961.670) kötik a cső anyagához, mely üveg hőtágulási együtthatója illeszkedik a cső és a nióbéhoz. Ismét más megoldást ír le az US 3.825.643, melynél a kötőanyag 90% Al20 3 -t és a megmaradó 10%-ban alkáli földfémoxido­kat vagy galliumoxidot, berillium-, magnézium­oxidot tartalmaz. Más megoldásnál (cf. Brit. Pat. 1.065.023) pl. titán-, cirkon-, vanádium­vagy hafniumból záró réteget alkalmaznak A szívócső anyaga pl. rozsdamentes acél vagy vas-nikkel-kobalt ötvözet is lehet, de — főként nagyobb hőmérsékleteken — ezek keményfor­rasztása, lezárása stb. meglehetősen nehézkes. A — teljesség szándéka nélkül — vázolt tech­nikai helyzet megjavítása volt találmányi cél­kitűzésünk, és Olyan megoldás kidolgozására törekedtünk, melynél az említett nehézségek nem jelentkez­nek. Ez pedig olyan kerémia lámpa, melynek nincs szívócsöve. 157478

Next

/
Thumbnails
Contents