157470. lajstromszámú szabadalom • Zárt keretszerkezetű állványszerekezet kovácsoló- és sajtológépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. I, 09. (Dl—145) 157470 Nemzetközi osztályozás: B 23 j 13/04 Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XII. 02. Feltalálók: Szedlacseik József oki. gépészmérnök, Huppauer László oki gépészmérnök, Kripkó László csoportvezető, Miskolc Tulajdonos: Diósgyőri Gépgyár, Miskolc Zárt keretszerkezetű állványszerkezet kovácsoló és sajtológépekhez Ismerték olyan hegesztett vagy öntött kivi­télű, zárt keretszerkezetként kiképzett ková­csoló- és sajtológép állványok, amelyek szere­léssel nem bontható, egyetlen egységet képez­nek. JAz ilyen keretszerkezetek kedvező szi­lárdsági tulajdonságaik miatt a több darabból kialakított keretszerkezetekhez viszonyítva anyagmegtakarítást eredményeznek, és sabot­tos kalapácsoknál az alsó sabott tömegnövelő szerepét is betöltik. | Nagy méretű, így nagy súlyú gépeknél a keretszerkezet egy darabból való öntése vagy hegesztett kivitelben való előállítása illetve megmunkálása és szállítása igen nehezen és csak sok hátránnyal valósít­ható meg, ezért az ilyen gépéknél a keretszer­kezetet öntött kivitelben készítik. Az állvány­szerkezetet általában alsó és felső süveggeren­dára és két állványoszlopra bontják és az áll­ványegységeket nagy szakítószilárdságú vonó­csavarokkal kötik össze. Mivel a vonócsavarok alkalmazása jelentős súlytöbbletet eredményez, az osztott állványszerkezeteik súlya mindig na­gyobb mint az azonos értékű zárt keretszer­kezetű állványszerkezetek súlya. A nagymé­retű gépi berendezések gyártásánál minden gyártóműnél határt szab a gépék méret- és súlynöveléséneik az emelőberendezések emelő­teljesítménye és a gyártóberendezések terhel­hetősége is. Zárt keretszerkezetet ellenütős ka­lapácsoknál az állványszerkezet nagy súlya miatt ezideig nem alkalmazták. 10 15 20 25 30 A találmány hegesztett vagy öntött kivitelű kovácsoló- és sajtológépek állványszerkezeté­nek kisebb súlyú zárt keretszerkezetű kialakí­tására ad megoldást, ahol az állványszerkezet megmunkálás és szállítás céljából több elemi keretszerkezetre (keretelemre) bontható. A találmány szerinti megoldással olyan nagy­méretű gépek állványszerkezete is az egy da­rabból öntött vagy hegesztett zárt keretszerke­zetekkel egyenértékűen megvalósítható, ame­lyeket az ismert megoldásokkal csak süvegge­rendákra és állványoszlopokra osztott kivitel­ben lehetett megvalósítani. A találmány szerinti zárt keretszerkezetű áll­ványszerkezet ismérve, hogy lapjaikkal egymás mellett elrendezett, egymással kötőelemekkel és nyíróelemekkel összekapcsolt szekrényes ki­képzésű, legalább két zárt kereteleme van. A keretelemek egymással érintkező lapjai között rezgéscsillapító anyag, célszerűen gumi vagy műanyaglemez van, és a keretelemek szekré­nyesen kiképzett része rezgéscsillapító és/vagy tömegnövelő anyag befogadására alkalmasan van kiképezve. A rajz a találmány két kiviteli példáját is­merteti, ahol az 1. ábra ellenütős kalapács állványszerkeze­tének nézete, a 2. ábra az 1. ábra metszete, a 157470

Next

/
Thumbnails
Contents