157460. lajstromszámú szabadalom • Berendezés dikarbonsav-elkilészterek diglikolészterekké történő, glikolokkal végzett folyamatos átészerezésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1967. II. 10. (CE—567) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. II. 16. Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. 157460 Nemzetközi osztályozás: C 07 e3 ; B 01 b Feltalálók: Dr. Michaelis Walter, Brandenburg, Bernstorff Wolfgang mérnök, Bärmann Reinhard mérnök, Majonek Günter .mérnök, Reiohel G-ottíried oki. vegyész, Wiese Fritz mérnök, Premnitz Tulajdonos: VEB Chemiefaserwerk „Friedrich Engels" Bremnitz, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés dikarbonsav-alkilészterek diglikolészterekké történő, glikolokkal végzett folyamatos átészterezésére i A találmány tárgya több tányérbői vagy tá­nyércsoportból összeállított, hőhordozóval vég­zett fűtéshez fűtőköpennyel ellátott berendezés, dikarbonsav-alkil-észterek diglikolészterekké történő, glikolokkal végzett folyamatos átészte- 5 rezesére. Ismeretes, hogy glikolészterek folyamatos elő­állítására frakcionáló oszlopokat használnak, melyeknek tányérjai betétekkel, pl. harangokkal vannak ellátva. Ezek a harangok elősegítik, hogy io a tányérokon levő reakciófolyadékot az alsó tá­nyérokon képződő és felszálló alkoholgőzök in­tenzíven átkeverjék. A fűtés az oszlopok feneké­ről történik, úgy, hogy a felszálló gőzök konden­zálódás útján a tányérokon levő folyékony reak- 15 ciőkeveréknek hőt adnak át. Ismeretes továbbá, hogy a folyamatos átészte­rezést több tányérból összeállított kaszkádon hajtják végre, ahol a kaszkád egyes tányérjain 20 levő reakciófolyadékot inertgázárammal vagy mechanikus keverővel keverik. Ismeretes ugyancsak, hogy a reakció olyan ké­szülékekben is végrehajtható, melyek több, egy­másmelleit levő gátakat tartalmazó, egymástól 2 5 függetlenül fűthető kamrából állnak. A folyamatos átésztereződés során olyan frak­cionáló oszlopon mely betétekkel, pl. harangok­kal van ellátva, s ahol a reakciófolyadék és a 10 gőz között ellenáramban - kapcsolt hő és anyag kicserélődés megy végbe, a reakció folyamán keletkező alkohol a felszálló gőzökben nagy mér­tékben felszaporodik. A betáplált reakciófolyadék tehát kiváltképpen az oszlop felső részén, tehát a reakcióikezdetén alkoholt magas százalékarány­ban tartalmazó gőzökkel jut érintkezésbe. A reafc­ciófolyadék és a gőz között beálló egyensúly (kö­vetkeztében az alkohol tartalom aneatociófolyadék­ban is feldúsul, miáltal a reakció sebessége csök­ken. Ha ezt a hátrányt a bevitt reakciókeverék­hez adott nagyobb mennyiségű glikollal bizonyos fokig ellensúlyozni is lehet, fűtőenergiában na­gyobb ráfordításra van szükség. Az ilyen oszlop­nak egy további hátránya, hogy a reakciófolya­dék alkohollal történő feldúsulása következté­ben annak forrpont ja csökken. Mivel a reakció­sebesség a hőmérséklettől nagy mértékben függ, ezáltal a reakció menete is lelassul. A frakcio­náló oszlopok további hátránya, hogy a betétek, például a harangok a reakciófolyadék visszake­veredését elősegítik, és ezáltal a tornyon való át­haladásának idejét megnyújtja, s így a torony­térfogat kihasználását rontják. Frakcionáló oszlop vagy kaszkád tányérjain a széles túlfolyók szokásos elrendezése esetén a tá­nyérokon a reakciófolyadék minden részecskéjé­nek megközelíthetőleg egyforma áthaladási ideje csak akkor érhető el, ha a tányérokon nagyobb mennyiségű reakciófolyadékot vezetnek át. Kis 157460

Next

/
Thumbnails
Contents