157422. lajstromszámú szabadalom • Ditiokarbaminsav-származékokat tartalmazó csávázószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 157422 JÉÉi Nemzetközi osztályozás: A 01 n I55I Bejelentés napja: 1967. VI. 13. (NO—117) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1989. II. 22. Megjelent: 1970. XI. 25. i Feltalálók: Dr. Matolcsy György kandidátus, Dr. Podhradszky János kandidátus, Andriska Viktor vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest Ditiokarbammsav-származékokat tartalmazó csávázószer A találmány a vetőmagvak gombafertőzései ellen általánosan hatékony, komplex ditio­karbamát-szárniazékokat tartalmazó porcsává­zószerékre vonatkozik. Számos termesztett növény gombabetegségei 5 leküzdésének hatásos (módja a vetőmagvak csávázása. A csávázási ma korszerűen, "kényel­mesen por alakú gombaölőszerekkel, „porcsá­vázás" útján végzik. Porcsávázószerként első­sorban higany tartalmú szerves vegyületeket, to- 10 vábbá rézvegyületeket alkalmaznak. Ezeknek komoly hátrányai, hogy melegvérűékre még a maradékaik is mérgezők, hatásuk egyes kór­okozó gombák ellen elégtelen, és nagy mér­tékben függ a talajhőmérséklettől, nedves vagy 15 nagy humusztartalmú talajban kevésbé hatá­sosak, rendszeres alkalmazásuk esetén rezisz­tencia alakul ki. Az említett hátrányok kiküszöbölésére új ab- 20 ban számos higanymentes szerves vegyületet hoztak forgalomba porcsávázás céljára, és ezek részben be is válták, de általánosan, minden gombafertőzés ellen valóban hatásos higany­mentes porcsávázószert eddig nem sikerült ta- 25 lálni. A szokásos, permetezés útján alkalmazott gombaölőszerekneÉ csak egy része alkalmas kellő koncentrációban a vegetatív alakoknál lényegesen ellenállóbb gombaspórák elpusztítá­sára. Különösen ellenállóknak bizonyultak ?( minden szerves porcsávázószerrel szemben a kőüszög (Tilleti'a) spórái, nevezetesen a búzakő­üszög (T. tritici és foetida) spórái, és a kuko­rica nigrospórás száraz korhadásának kóroko­zói Ezdk ellen a répa, kukorica és pillangós növények számos gombábetegsége ellen hatá­sosnak bizonyult tetrametiltiurámdiszulfid is hatástalan a hazai és hasonló éghajlati viszo­nyok között. Meglepetéssel tapasztaltuk azonban kiterjedt.. kísérleteink során, hogy az eddig csak perme­tezésre ajánlott és használt komplex ditio­karfoaminsav-származékok a higanytartalmú szerves vegyületökhez hasonló, sőt azt megha­ladó mértékben képesek a búzakőüszög és a kukorica nigrospórái elpusztítására olyan ada­gokban, amelyek a magvakat nem károsítják. Négy éven át végzett összehasonlító szabad­földi kísérleteink szerint dietilamin és etilén­diamin keverékének lúgos közegben széndi­szulfiddal való reagáltatása és a reakciókeve­réknék hidrogénperoxiddal történő oxidációja és cinkszulfáttal való lecsapása útján kapott termék, a ditiokarbaminsav-származékokból álló komplex keverék hatásossága a fertőzött­ség százalékában kifejezve a következőképpen viszonyult más csávázószerefcéhez, ill. a kont­rollhoz: 157422

Next

/
Thumbnails
Contents