157337. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés elektromotorok futásidejének vezérlésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. I. 15. (SE—1401) Ausztriai elsőbbsége: 1967. I. 17. (A 453/67) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. 157337 Nemzetközi osztályozás: G 01 f, g Feltalálók: Dr. Johann Schwab vegyész, Wien, Helmut Blaha elektrotechnikus, Baden bei Wien, 'Ausztria Tulajdonos: Semperit Österreichisch-Amerikanische Gurniwerke Aktiengesellschaft, Wien, Ausztria Kapcsolási elrendezés elektromotor futásidejének vezérlésére 1 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés elektromotor futásidejének vezérlésére, különö­sen förccsanyag szállító szivattyúk leállítására. Ismeretes, hogy hajtóművek vezérlésére me- 5 chanikus vagy elektronikus előválasztós szám­lálókat alkalmaznak. Ha a hajtóművet külön­leges üzemi követelmények kielégítése céljá­ból át kell állítani, akkor ezen előválasztós számlálók belállítása kézi úton történik. Ilyen io előválasztós számlálókat használnak például gumitalpak gyártásánál, amelyeknél annyiban kell lehetőséget biztosítani a hajtómű átállítá­sára, hogy a fröccsanyagot szállító szivattyúnak a különböző nagyságú talpak gyártására szol- 15 gáló egyes fröccsformákba különböző mennyi­ségű fröccsanyagot kell töltenie. Megjegyezzük, hogy ebben a példában a fröccsformákat szál­lító szalag mozgatja a befecskendező fúvóká­hoz, amely előválasztós számláló által beállított 20 fröccsanyag mennyiséget tölt a formába. Ha ez­után a következő — például más nagyságú tal­pak gyártására szolgáló forma jut a befecsken­dező fúvóka elé, akkor ezt tölti meg a formá­nak megfelelő mennyiségű anyaggal. Ebből ért- 25 hető, hogy a munkafolyamat biztosítására, a szállítandó mennyiségeket állandóan vezérelni kell. A találmány tárgya kapcsolási elrendezés elektromotor fuíásidejének vezérlésére, különö- 50 sen fröccsanyag szállító szivattyú leállítására és az jellemzi, hogy egy sorozat VAGY-kaput tar­talmaz, amelyeknek egy-egy bemenete a külön­külön hozzájuk rendelt megfelelő egy-egy ve­zérelőadó kimenetelével van összekötve és a VAGY-kapu másik bemeneteire egy számláló­lánc az egyes VAGY-kapukhoz külön-külön rendelt egy-egy fokozatának kimenetei csatla­koznak, továbbá a VAGY-kapuk kimenetei ÉS-kapu bemeneteire csatlakoznak, míg az ÉS-kapu kimenete az elektromotor leállításvezérlő szervének vezérlő bemenetére van kapcsolva, végül a, számlálólánc bemenetére impulzusfor­rás van csatolva. Ismeretesek ugyan olyan számláló és kap­csolási elrendezések, amelyekben két számlálót kapcsolnak össze és digitalis-analog úton érté­kelik ki az eltérést, vagy pedig két számláló segítségével egy fordulatszám folyamatos vál­toztatását végzik egy jel kiváltásával — például egy motor terhelés-ingadozásainak kiegyenlíté­sére. Ismeretes olyan hajtómű is, amelyet biner számláló és dekódoló segítségével vezérelnek és amelynél minden impulzus hatásos. A talál­mány tárgyánál azonban a biner számláló bi­ner kiolvasását dekódolás nélkül végezzük és az impulzusokat ismét impulzusokként olvassuk ki. Egy sorozat VAGY-kapcsolásának egy ÉS-kapcsolással való kombinálása nem teszi lehe-157337

Next

/
Thumbnails
Contents