157295. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VIII. 08. (MA—1876) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157295 Nemzetközi osztályozás: •C 12 c, h Feltalálók: Polgár László biokémikus, 40%, Südi János biokémikus, 40%, Jécsai György biokémikus, 20%, Budapest Tulajdonos: MTA Biokémiai Intézete, Budapest Eljárás nikotinamid-adeniii-dinukleotid-foszfáí előállítására A találmány tárgya eljárás nikotinamid­-adanin-dinukleotid-foszfát (NADP) előállításá­ra enzimatikus úton, nikotinamid-adenin-dinu­kleotid (NAD) és adenozin-trifoszfát (ATP) reagáltatásával. Ismeretes, hogy a NADP a szervezetben NAD-ból és ATP-ből képződik. Ezt a reakciót a NAD-kináz enzim katalizálja olyan módon, hogy az ATP egyik foszfát-csoportját viszi át a NAD-ra. miközben NADP és adenozin-di­foszfát (ADP) keletkezik. Ezen az elven -alapszik Wang és munkatár­sainak eljárása [J. Biol. Chem,, 211, 465 (1954)], amelynek lényege, hogy galambmájból készí­tett NAD-kináz enzim jelenlétéiben NAD és ATP reagáltatásával állítanak elő NADP-t. A konverzió 58,5%-os, és nemcsák az inkubáció befejezésekor marad még jelentős mennyiségű NAD a fenmentlében, hanem a NAD és NADP együttes mennyisége is lényegesen kisebb a kiindulási anyagként használt NAD-nak meg­felelő mennyiségnél. E preperatív eljárásnak az alacsony konverzió mellett további hátrá­nya, hogy a NAD-kináz enzimkészítmény elő­állítására használt galambmáj csak korláto­zott mennyiségben szerezhető be, és ezért ipari gyártásra gyakorlatilag nem használható. A fenti eljárás rossz konverziója alapvetően arra vezethető vissza, hogy az inkubáció fo­lyamán mind a NAD, mind a NADP jelen­tős mértékű bomlást szanved. E bomlás oka egyrészt azt, hogy a NAD-kináz enzim szeny­nyezésként dinukleotid-fbontó enzimeket tar-5 talmaz, másrészt a dinukleotidok az adott kö­rülmények között végzett inkubálás folyamán nem-enzim atikus an is bomlanak. A találmány oéljiá az ismert eljárás hátrá­nyainak kiküszöbölésével olyan megoldás bizto-10 sítása, amely egyszerű és olcsó módon teszi lehetővé NADP előállítását. A találmány alapja az a felismerés, hogy a NAD és az ATP reakciójával végzett NADP-előállítás hozamát jelentős mértékben növelni 15 lehet, ha a reakciót nyers csirkemáj vizes extraihálása és az extraktum részleges hő­denaturálása, majd betöményítése útján ka­pott enzimkészítmóny jelenlétében folytatjuk le. 20 A találmány további alapja az a felismerés, hogy a kapott enzimkészítmény hatása fokoz­ható, ill. a NADP-hozam tovább növelhető, ,ha az inkubációs elegy etilén-diamin-tetra­acetátot (EDTA) tartalmaz. 25 Végül a találmány alapja az a felismerés, hogy a fenti módon előállított enzimkészítmény lehetővé teszi az eddig alkalmazottnál alacso­nyabb pH-jú inkubációs elegy felhasználását, ami viszont növeli a dinukleotidok, vagyis a 157295

Next

/
Thumbnails
Contents