157289. lajstromszámú szabadalom • Párnaszerkezet szilárd szigetelővel szigetelt, ill. burkolt villamosvezetőhöz, ill. villamos tekercshez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VII. 03. (LO—329) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157289 Nemzetközi osztályozás: H 01 d * Feltalálók: Belakovics György oki. technikus, 15%, Loch János oki. technikus, 29%, Nagy Hóbert oki. mérnök, 28%, Vida Gábor oki. mérnök, 28%, Budapest Tulajdonos: Villamos Berendezés és Készülék Művek, Budapest Párnaszerkezet szilárd szigetelővel szigetelt ill. burkolt villamos vezetőhöz, ill. villamos tekercshez A találmány párnaszeríkezetre vonatkozik szilárd szigetelővel szigetelt, ill. burkolt villa­mos vezetőhöz, ill. villamos terkiereshez vagy vasmagos tekercshez, amelynek lényege, hogy a villamos vezető, ill. villamos tekercs vagy 5 vasmagos tekercs és a szilárd szigetelő közötti párnaszerkezet legalább egy habstruktúrájú ré­teg. Az ismert műgyanta szigetelésű vagy burko­latú teljesen ibeöntött transzformátoroknál és 10 mérőtranszformátoroknál a vasmagra nehezedik egy'— a műgyanta kötéseikor fellépő zsugoro­dásból eredő — helyi túlnyomás, ami a vasma­gok különösen az irányított szemcséjű acélok­ból készülték — mágneses tulajdonságait ront- 15 ja. Mindez a veszteségek (vas, réz) növekedé­sét okozza. A mérőtranszformátorok áttételi pontossága emiatt szintén romlik, egyrészük a tervezett hibaosztály követelményeinek nem fe­lel meg, sőt .selejtté válik. Áz irányított szem- 20 cséjű, hidegen hengerelt transzformátor lemé- x zek alkalmazásának elterjedése fokozottan szük­ségessé tette ezen hátrányok kiküszöbölését. • Az ismert műanyag burkolatok, ill. szigete­lések készítésénél a műanyag tulajdonságaiból 25 adódóan feszültség lép fel a burkolatban, ami a burkolat tönkremenetelét okozhatja. A be­rendezések üzemszerű használataikor fellépő statikus és dinamikus erőhatások, valamint ter­mikus hatások is a burkolat szétrepedését okoz- 30 hatják, és ezt a meglevő belső feszültségek csak elősegítik. A fenti hatások kiküszöbölésére ismert meg­oldás a gumi, illetve különféle párna-anyagok alkalmazása a tekiercs és a gyanta között a ki­öntéskor, valamint üzem során fellépő erő és hőhatások felvételére, kiegyenlítésére. Ezeknél a megoldásoknál a párnaréfceg bordázott, vagy perforált gumiszalag, amit bandázsoíLással visz­nek fel a tekercsre. A gumiréteget hőálló fóliaburkolattal látjuk el, ami a műgyanta öntési hőmérsékletén meg­lágyul és. rázsugorodik a gumirétegre. A záró­burkolat biztosítja a bordák, illetve perforációk között levő levegő bennmaradását és megaka­dályozza a kiöntőgyantának a fémfelülethez ju­tását. A csillapító hatást így a burkolat belse­jében kialakult légpárna és a gumi együttesen biztosítja. A zárórétegre — mi vei _ a légpárna a villamos erőtér hatására ionizálódik — villa­mosan vezető felületet visznek fel és ezt a ve­zető egyik végéhez kötik. A műgyanta kiön­tést ezután végzik el. Hátránya a gumi párnarétegnek, hogy a fő­szigetelést túl kell méretezni, mert vékony ré­tegben a gumi nem veszi fel a bőtágülási és dinamikus igénybevételeket, azonkívül maga­sabb feszültségszintnél a légrés következtében belső ionizáció jelensége tapasztalható. A gumi­-bandázsolás vasmag párnázása ezenkívül azért, 157289

Next

/
Thumbnails
Contents