157280. lajstromszámú szabadalom • Áramló közeggel vezérelt léptetőmű, különösen tartályok és edények belső felületének tömeges mosásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. VIII. 29. (KO—2178) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157280 Nemzetközi osztályozás: F 06 h /:;V:K:«^Í^N V \ iXTil Feltalálók: Almásy Ferenc oki. gépészmérnök, 45%, Budapest, Tóth Géza oki. gépészmérnök, 20%, Budapest Kovács János gépésztechnikus, 20%, Budapest, Dr. Gabányi József jogtanácsos, 15%, Alsógöd Tulajdonos: Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat, Budapest, 85%, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Gáztechnikai Kutató és Vizsgáló Állomás, Budapest 15% Axamló közeggel vezéreli léptetőmű, különösen tartályok és edényeik belső felületének tömeges mosásához 1 Tartályok és tárolóedények belső felületének tömeges mosására alkalmas mosófejék külön­böző megoldásban ismertek. Ilyent ismertet pél­dául a 2251/AA—617 lalapszámú magyar sza­badalom is. E berendezésék felhasználásával nagyméretű edények, úgymint tartálykocsik, szállítójárművek, helyhezkötött . tárolótartályok belső felületének mosása is megoldható. Ilyen edények mosására azonban helyhezkötött mo­sótelep létesítése nagy helyigénye, és költséges volta miatt célszerűtlen. A mosás kedvezőbben oldható meg mclbil, vagy félstabil kivitelben elkészített mosóberendezéssel. , . Az ilyen berendezések általában csak egy mosófejet tartalmaznak, azonban Miivel a mo­sófej helyzetét az egyes technológiai fázisok köziben is változtatni kell, annak helyi kezelése válik szükségessé. Ez esetben viszoat, bár a mosóközegek alkalmazásának sorrendje élőre meghatározott, az adagolás időtartama előre nem tervezhető meg. Ennek'' következtében a berendezés vezérlésére időfüggő (program) ve­zérlő berendezés nem alkalmazható, hanem eseményikövető vezéirlés válik szükségessé. A vezérlőjeleket szükségszerűen a mosófejtől kell a vezérelt szeleprendszerhez továbbítani, amely a mosóközegek adagolását végzi. Az ismert elektromos vezérlési eljárások egy­részt érintésvédelmi, másrészt tűzrendészeti 10 15 okokból nem alkalmazhatók, különösen nam olyan esetben, amikor a tisztított edényzetben rendeltetésszerűen tárolt és/vagy szállított kö­zeg gyúlékony, és/vagy robbanásveszélyes, (kő­olajszármazékok, festékek, Bzesztiarltalmú anya­gok esetében) Az ismert mechanikus vezérlő berendezések megoldása rendkívül nehézkes, a hidraulikus és pneumatikus vezérlés pedig rendkívül kényes a tömi tétlenségekre, és így általában csak rög­zített vezetékrendszer mellett alkalmazható, itt viszont a hajlékony (flexibilis) tömlőirendszer mellőzhetetlen. Ezen kíván segíteni a jelen találmány. A jelen találmány olyan, áramló közeggel működtetett léptetőművet isimerteit, amely al­kalmas pl. mosóberendezés automatikus táv­irányítására, nem érzékeny a tömíitetlenségekre. 20 a szükséges vezérlési feladatok ellátására kellő erőt (nyomatékot), ad le, és különösen ott, ahol nyomáson nagyobb mennyiségben használnak fel alkalmas közeget, lényegében külön ener­giaforrás nélkül tűzveszélyes munkahelyen is 25 biztonságosan alkalmazható. A léptetőmű lényege egy kilincskerék és ki­lincs-mű, amit dugattyús mechanizmus mozgat. Az a hengerben, melynek két végét a, b és c zárólapok zárják le, a d dugattyú mozog. A 30 dugattyúra van erősítve az e tömszelencén iát 157280

Next

/
Thumbnails
Contents