157262. lajstromszámú szabadalom • Statikus léelválasztó berendezés gyümölcslevek, főleg szőlőlé gyors leválasztására

.MAGYAR ' NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA1MI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. X. 25. (GU—270) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157262 Nemzetközi osztályozás: C 12 g Feltalálók: Gulyás István technikus, Budapest, 15%, Madarász Dániel gépészmérnök, Budapest, 30%, Németh Tibor gépészmérnök, Szombathely, 25%, Rózsa Imre gépészmérnök, Budapest, 30% Tulajdonos: Mos onmagyaró vári Mezőgazdasági Gépgyár, Mosonmagyaróvár Statikus léelváiasztó berendezés gyümölcslevek, főleg szőlőlé gyors leválasztására A találmány statikus léelváiasztó berendezés gyümölcslevek, főleg szőlőlé gyors leválasztásá­ra, amelynek segítségével a tartályba töltött nyersanyagból, cefréből, jó hatásfokkal rövid idő alatt leválasztható a lé jelentős része anél- 5 kül, hogy a cefrét mechanikai hatásnak kellene alávetni. Mint ismeretes, a gyümölcs- és szőlőlé nye­résénél a bonyolult sajtók mellett egyre inkább io alkalmazzák a különféle léelváiasztó berendezé­seket. A léelválasztók alkalmazásának jelentő­ségét növeli továbbá az a tény, hogy a terme­lők nagyobb mennyiségű szín mustot igyekez­nek a szőlőből kinyerni, mert annak borászati 15 kezelése a sajtolt léhez viszonyítva egyszerűbb és ezen felül jobb minőségű bor előállítását te­szi lehetővé. A léelváiasztó berendezések két alaptípusa 20 ismeretes, mégpedig a mechanikus és a stati­kus léelváiasztó. A mechanikus léelválasztók­nál a berendezésbe juttatott nyersanyagból a levet keverés, paszírozás és egyéb mechanikai hatás útján választják el. Ezeknek a berends- 25 zéseknek a hátránya a bonyolult mechanizmus költséges volta, ezek gyorsabban tönkremene­tele, valamint, hogy a különféle mechanikai hatások az alapanyagot, különösen szőlő esetén a cefrét, roncsolják és aprítják. így a mustba 30 nagy mennyiségben kerülnek nem kívánatos anyagrészecskék, ún. szediment anyagok, ami a bor minőségét rontja ill. amelynek kiválasztása csak költséges módon, ülepítéssel, szűréssel, centrifugálással oldható meg. A statikus léelválasztóknál a léelválasztás mechanikai művelet nélkül statikus nyomás hatására megy végbe. Több féle statikus léel­váiasztó berendezés ismert. Ezeknél egy függő­leges tengelyű tartály van, amelybe fölülről beadagolják az anyagot és az két párhuzamos függőleges perforált lemez közt halad lefelé, amikor is a lé elválik és a perforált lemezfalon keresztül oldalt kilép. A szikkadt cefre a füg­gőleges tartály palástján kiképzett ajtón keresz­tül távozik. Ezen berendezéseknek igen jelen­tős hátránya, hogy a cefre haladás közben igen nagy iránytörést kénytelen végrehajtani, így el­távolítása jelentős nehézségeket okoz. Ugyan­csak nehezíti a leszikkadt cefre eltávolítását az a körülmény, hogy a cefre ugyancsak perforált lemezen csúszik, ami természetszerűleg növeli a lemez, és a cefre közötti súrlódást. További hátránya az ismert statikus léelválasztónák, hogy amennyiben a cefre kitermelhetőségét a léelválasztás mértékének csökkentésével kíván­ják megoldani, úgy a színmust mennyiségének csökkenésén felül az a veszély is fennáll, hogy az ajtók nyitásakor a teljes cefre mennyiség 157262

Next

/
Thumbnails
Contents