157249. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. I. 25. (FI—378) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1967. I. 26. (3912/67) Közzététel napja: 1969. X. 22. I Megjelent: 1970. IX. 30. 157249 Nemzetközi osztályozás. A 01 n; C 07 c4 Feltaláló: Burton Dennis Ernest, Saffron Waiden, Essex, Nagy-Britannia Tulajdonos: Fisons Pest Control Limited, Harston, Cambridgeshire, Nagy-Britannia ' Kártevőirtószerek 1 A találmány javított hatású kártevőirtósze­rekre vonatkozik, amelyek új vegyületeket tar­talmaznak. Azt találtuk, hogy az alábbiakban részlete­sen leírt mukonsavdinitrilek hatékony kártevő­irtószerek és ígyx fungicidként, baktericidként, rovarirtószerként és gyomirtószerként haszno­síthatók. A jelen találmányban leírt kártevő­irtó tulajdonságú vegyületek vagy készítmé­nyek bármely nem kívánt vagy káros organiz­mus, beleértve növények, állatok, rovarok és mikroorganizmusok stb. irtására hasznosítha­tók. A találmány közelebbről oly kártevőiftósze­rekre vonatkozik, amelyek hatóanyagként az alábbi általános képletű NC-JCH^GH2 —€H 3 =CH 4 —CN munkonsavdinitrilt tartalmazzák, amely kép­letben szereplő egyes szubsztlituensek jelentése a következő: R1 , R 2 , R 3 és R 4 szubsztituens azonos vagy ' eltérő, éspedig hidrogénatom, halogénatom {pl. klór-, bróm- jód-. vagy fluor-atom), valamely alkil- (pl. 1—5 szénatomos alkil-, mint metil- vagy etil-csoport), szübsztitu­ált alkil- (pl. 1—5 szénatomos, halogén­atommal vagy alkoxicsoporttal szubsztitu­ált alkil-, miint klórmetil- vagy etoxietil­csoport), vagy alkoxi-csoport (pl. 1—5 szén­atomos alkoxi-, mint metoxi- vagy etoxi­csoport), azzal a megszorítással, hogy a 5 felsorolt szuhsztituensek közül legfeljebb az egyik lehet hidrogénatom. A kártevőiirtószerek a hatóanyagon kívül legalább egy iners vivőanyagot, szilárd hígító-10 anyagot, nedvesítoszert vagy magas forrpontú oldószereket vagy olajokat is tartalmaznak. A találmány szerinti kártevőirtószerek nö­vények, talaj, földi- vagy viziterületek vagy termékek kezelésére hasznosíthatók, amelynek 15 során a hatóanyagot vagy hatóanyagtartalmú készítményt a kártevők leküzdése céljából he­lyileg alkalmazzuk, vagyis az adott termé­kekre, vagy felületre juttatjuk. 2o A találmány szerinti vegyületek közül ki­emeljük az alábbi általános képletű NC—CR^CR 2—iCR 3 =CR 4 —GN 25 30 mukonsavdinitrileket, amelyekben R1 , R 2 , R 3 és R1 szuhsztituensek jelentése, a fentiekkel egyezik azzal a megszorítással, hogy a felso­rolt szuhsztituensek közül legfeljebb az egyik képviselhet hidrogénatomot. A találmány szerinti mukonsavdinitrilek cél-157249

Next

/
Thumbnails
Contents