157221. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aktívszenet tartalmazó szilikagél előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Feltalálók: Simonides Jan mérnök, Nadvorniik Vit mérnök, Dr. Pliml Jini mérnök, Frafaa, Csehszlovákia SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. I. 26. (CE—628) Csehszlovákiai elsőbbsége: 1967. I. 27. (PV 647—67) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157221 Nemzetközi osztályozás: C 01 b í J Tulajdonos: Ceskoslovenská akademie ved, Praha, Csehszlovákia Eljárás aktívszenet tartalmazó szilikagél előállítására A találmány tárgya eljárás aktívszenet diffúz állapotban tartalmazó szilikagél előállítására. Ismeretes, hogy a kémia különböző ágaiban a szilikagélt 'és az aktívszenet, vagy ezek me- 5 chanilkai úton előállított keverékét abszoirbens­ként használják. Aktívszenet tartalmazó szilikagélek nagy ad­szorpciós kapacitást mutatnak. (H. A. Fells, J. 10 B. Firt: J. Soc. Cihem. Ind. 46, T39 (1927); N. Shilov, M. Dubinin, S. Toropov: Kolloid Z. 49, 120 <1929); Z. Z. Vysoekij, I. E. Nejmark: Uk­rain. Khim. Shur. 22, 485 (1956); B. R. Puri, S. Rarlkash, D. D. Singh: J. Sei. Res, (India) 15 21D, 158 (1962).] Fenti anyagot azonban a kromatográfia kü­lönféle ágaiban adszorbensként eddig mégsem használták, valószínűleg azért, mivel a szilika- 20 gélt a beépített aktívszénnel nem tudták úgy előállítani, hogy a homogenitás kielégítő legyen és szervetlen sókat egyáltalában ne tartalmaz­zon. Az ismert módszerek szerint vízüveg és aktív- 23 szén elegyét savval hozták össze, vagy vízüveg­gel átitatott nyírfafűrészport cinkkloriddal vit­tek reakcióba. Ezek a módszerek azonban za­varó sók kiküszöbölését a végtermékből nem biztosították. 30 A találmány célja a fenti hiányosság kikü­szöbölése. A találmány tárgya eljárás aktívszenet diffúz állapotban tartalmazó szilikagél előállítására oly módon, hogy a szilikagélnek ioncserélőn elő­állított hidroszóljába aktívszenet díffundálta­tunk, s a hidroszólnak önmagától hidrogéllé történő átalakulása után az így kapott anyagot szárítjuk ós 105—130 C°-on aktíváljuk. A hidroszólnak hidrogéllé történő átalakulá­sát adott esetben reagensek, pl. ammóniumsók hozzáadása útján segítjük elő. A találmány szerinti eljárással készült aktív­szén-tartalmú szilikagél igen tiszta, homogén, szervetlen sóktól mentes és a kémia különféle ágaiban, kiváltképpen a kromatográfiában hasz­nálható. A találmány szerinti eljárás kiviteli módját közelebbről az alábbi példa szemlélteti. Példa: 100 g aktívszén és 1 1 víz szuszpenzióját 60 1 sziliikagéPhidroszólba (melynek szilikagél-tartal­ma 5 kg végterméknek felel meg) 15—25 C°-on intenzív keverés közben beadagoljuk, majd az elegyet még 1 órán át keverjük. A kapott ke­veréket spontán vagy anorganikus sók hozzá-157221

Next

/
Thumbnails
Contents