157220. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-szubsztituált noratropiniumsók előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XII. 28. (BO—1114) Német Szövetségi Köztársaság-'beli elsőbbsége: 1966. XII. 28. Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157220 Nemzetközi osztályozás: C 07 d2 Feltalálok: Prof. Dr. Zeile Karl vegyész, Dr. Schulz Werner vegyész, Dr. Bamiolzer Rolf vegyész, Dr. Wick Helmut orvos, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás N-szubsztituált noratropiniumsók előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képietű új N-szu'bsztituált noratropiniumsók előállítására. Ebben a képletben Rí 2—4 szénatomos alkil- vagy alkenilcsopar­tot vagy 3—8 szónatomos ciikloalkilcsopor­tot, R2 1—4 szénatomos alkil-, előnyösen metil­csoportot, R3 'hidrogénatomot vagy acil-, előnyösen ace­til- vagy benzoilcsoportot jelent, X(_) pedig egy fiziológiailag elviselhető sókat alkotó egy- vagy többértékű sav anionjá­nak 1 ekvivalense. Az I általános képietű vegyületeket a talál­mány értelmében úgy állítjuk élő, hogy II ál­talános képietű N-szubsztituált noratropinokat — ebben a képletben Rí és R3 a fenti jelenté­sűek — egy Ro III általános képietű alkilozószerrel kezelünk — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű, Y pe­dig egy anionként könnyen lehasítható mara­dékot, például halogénatomot vagy egy alkal­mas szulfonsav, pl. toluol- vagy metánszulfon­sav maradékát jelenti. Az R3 acil-csoport utó-10 15 20 2 lag is bevihető az olyan I általános képietű ve­gyületekbe, amelyek képletében R3 hidrogén­atomot képvisel, oly módon, hogy az ilyen vegyületeket a szokásos acilozószerekkel, pl. acilhalogenidoikkal vagy acilanhidridekkel aci­lozzuk. A kvaternálást iners szerves oldószerben, pl. acetonitrilben, toluollban, klorof ormban, aceton­ban végezhetjük, de oldószer nélkül is sikerül. Az alkalmas hőmérsékletszaikasz 0 C°-tól a reakciókeverék forráspontjáig terjed. A II általános képietű kiindulási vegyületek közül néhányat K. Nádor és munkatársai már leírtaik [J. med. pharm. Chern. 3, 183 (19i61) és Arzneimíttelforsdhung 12, 968 (1962)]. A még le nem írt II általános képietű vegyületek szin­tén előállíthatók Nádor módszerével, nevezete­sen a Robinson-Schöpfnkondenzációval előállít­ható noratropinnak a RÍ—Y IV általános képietű vegyületekkel való reagálta­tásával — ebben a képletben Rj és Y a fenti 25 jelentésűek —, és adott esetben szokásos aci­lozószerekkel végzett ezt követő acilozással. A II általános képietű vegyületeknek (különösen az N-izopropil-noratrapinnak) értékes terápiás tulajdonságaik vannak, nevezetesen központi 30 antikólinerg hatásúak. 157220

Next

/
Thumbnails
Contents