157210. lajstromszámú szabadalom • Műgyanta diszperzió

MAGYAR SZABADALMI 157210 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS JÉK Pótiszabadalmi bejelentés a 151 514 sz. alatt lajstromozott szabadalomhoz Nemzetközi osztályozás: C 08 gl iwpl Bejelentés napja: 1968. VIII. 10. (BA—2089) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. ( , fe,5ií Bär Vilmos vegyészmérnök, 60%, Vér Zoltán vegyészmérnök,. 35%, Zeisél István vegyészmérnök, 5%, Budapest Műgyanta diszperzió A 151 514 sz. alatt lajstromozott szabadal­munk tárgya olyan műgyanta diszperzió, mely­re jellemző, hogy aferilnitril, akrilsav- vagy metakrilsav- alkainolészterek és valamely két­vagy többértékű alkohol akrilsav- ill. metak- 5 rilsavmonoészter redox rendszert képező vegyü­letek mellett nehézfémek nitrátját, illetve komplexeit tartalmazó katalizátor jelenlétében előállított kopolimerjének vizes emulziójából és térhálósítási kívánalom esetén egy ebben az xo emulzióban oldott, víziben oldódó állapotig elő­kondenzált aminometilolszármazéfeból, továbbá adott esetben védőkolloidból áll. Az így képzett kopolimer egy stabil vizes 15 diszperziót képez, amely még víziben oldódó aminometilol származékokkal, vagy ezeknek alifás alkoholokkal — célszerűen butanollal — képzett éterjeivel 7-^nél alacsonyabb pH-nál és megfelelő hő hatására egységes térhálós szer- 20 kezetet képeznek. Az általunk az akrilnitril kopolimerizációjá­nál használt ezüstnitnát szerepe tisztán az ak­rilnitril polimerizációjánál, bejelentésünk után 25 2 évvel részletes vizsgálat tárgyát 'képezte (Ghi­mia 3, 113, 1965). Megállapítást nyert, hogy az ezüst-ion redukálódik fém ezüstté és így a monomerből élektronátadással polimerizációké­pes gyökök keletkeznek. 30 Az azóta eltelt időben elsősorban a bőripar­ban és a nem szőtt textiliáknál (továbbiakban non-wowen) a minőségi és mennyiségi igények ugrásszerűen .megnövekedtek. Ez kapcsolatban van azzal, hogy a felsőbőrök készítésénél a fiatal állatok bőreinek felhasz­nálási aránya kb. 2—4%-ra csökkent: elsősor­ban a megnövekedett tej és húsfogyasztás mi­att. Ez azzal jár, hogy a fiatal állatokat nem vágják le, az öregebb faliatok bőre pedig elke­rülhetetlenül korrekcióra szorul. A különböző hibák, egyenlőtlenségek miatt egy korrigáló anyagot kell felvinni vizes diszperzióból. Az így létrejött fedőréteggel szemben kqvetelnény a flexibilitás, jó takaróképesség, száraz fogás és ellenállóképesség, valamint az, hogy sértet­len maradjon olyan hőmérsékleten, ahol a bőr is ellenáll. Utóbbi a felviteli technológia köve­telménye. A legutóbbi években felmerült az 'idős állatok laza rostszerkezetű bőreinek meg­erősítése, ami által a bőrök tulajdonságai ja­vulnak, pl. csökken a ráncosodásra való haj­lam. Az erre a célra alkalmazott műgyanta-disz­perzió behatol a retikuláris rétegig, ami külön­böző penetátorok pl. isopropilalkohol stb-vel­még elősegíthető. Az utóbbi években nagy fejlődést tapasztal­hattunk a non-wowennél, elsősorban a jobb szi-157210

Next

/
Thumbnails
Contents