157208. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hálós kallikrein-inhibitor előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. III. 09. (BA—2040) Német Szövetségi Köztársasag-beli elsőbbsége: 1967. III. 16. (F 51832 IV d/12 p) Közzététel napja: 1969. VII. 23. Megjelent: 1970. IX. 30. 157208 Nemzetközi osztályozás: A 61 k Feltalálók: Rauenbusoh Erioh vegyész, Keller Hans farmakológus, Wuppertal-Elberfeld, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer A. G. cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás hálós kallikrein-inhibitor előállítására 1 Mint ismeretes, a proteinek* szerkezetük mély­reható megváltozása nélkül intramolekulárisan összekapcsolhatók dikaíbonsavak iminoétefrei­vel történő reagáltatás útján. Azt találtuk, hogy a marhaszervekből kivont kallikrein-inhibitor reakcióba léphet a dikar­bonsavak iminoétereivel és ékkor összekapcso­lódás útján a monomer-termékek mellett a kallikrein-inhilbitQr dimerjei, trimerjei és oligo­merjei is keletkeznek. A képződő amidin-szár­mazékok farmakológiai hatása abban különbö­zik a kiindulási anyagétól, hogy a különböző enzimekkel szemben tanúsított gátló tulajdon­sága különböző mértékiben megváltozik. E ve­gyületek a kiindulási anyagétól eltérő farma­kológiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Pél­dául, mint az A táblázatból kitűnik, a «mono­mertől az oligomer irányába antitripszin^akti­vitásuk és a,ntifibrinolitikus hatásuk csökkén, viszont olvadásgátló hatásuk növekszik. A telített alifás dikarbonsavak iminoéterei pl. a barostyánkősav, adlpinsav vagy glutársav iminoéterei lehetnek. A kallikrein-inhibitor és a fentemlített dikar­bonsavak iminoétereinek reakcióját célszerűen pH = 10,5 körül, puffer jelenlétében, szobahő­mérsékleten, tartós keverés közben hajtjuk végre. A reakcióelegyet gél-szűrésnek vetjük ,2 alá. Ekkor elsőként a nagymolekulájú frakciók -távoznak az oszlopról, míg a kismolekulájú ré­szek visszamaradnák. A frakciókat a moleku­lanagyság szerint gyűjtjük és célszerűen ion­cserélő oszlopon sómentesítjük, ahol a kötött puffer-sók visszamaradnak. Ezután a szűrlete­ket fagyasztva szárítjuk. 10 1. példa: 0,5 g (77 jumól), marhaszervekből nyert kal­likrein-inhibitart 50 ml 0,1 M nátriumfoszfát­puff erben oldunk (pH == 10,5). Az oldathoz 15 szobahőmérsékleten, állandó keverés köziben egy óra alatt 50,5 mg (231 fimól) borostyánkő­sav-diminometiléter-hidroikloridot adunk. A bo­rostyánkősav-diiminometilétert S. M. McElvain, J. Schroeder: J. Am. Chem. Soc. 71, 40 (1949) 20 módszere szerint állítjuk elő. Az elegyet továb­bi egy órán át keverjük, majd vákuumban kb.' 20 ml térfogatra bepároljuk. Az oldatot az adott; esetiben jelenlevő kismennyiségű csapa­déktól centrifugatással megtisztítjuk, majd 9 25 cm átmérőjű, 90 cm magas, dextrán-géllel töl­tött oszlopon kromatografáljuk. Az oszlopot előzőleg pufferrel egyensúlyba hozzuk. A puf­fer összetétele, amelyet az elucióhoz is felhasz­nálunk, a következő: 0,02 M nátriumfoszfát, 0,1 30 M nátriumhidroxid, 0,001 M etiléndiamintetra-157208

Next

/
Thumbnails
Contents