157187. lajstromszámú szabadalom • Digitális torziósrezgés mérő berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS ASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAt Bejelentés napja: 1967. VII. 18. (TE—480) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 30. 157187 Nemzetközi osztályozás: G 01 p; G 01 1 Feltalálók: Theisz Péter aki. villamosmérnök, Böhm János oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Digitális torziós rezgésmérő berendezés A találmány digitális torziósrezgés mérő be­rendezés forgótengely mozgásjellemzőinek mé­résére. Mint ismeretes, vannak olyan szerkezetek, gépek, amelyek forgó tengelyei forgásának le­folyását az idő függvényében nagy pontosság­gal kell ismernünk, mérnünk. Ilyenek például a Diesel-ímotoros-hajó propuLziós-, mozdony meghajtó rendszerek, a szerszámgépek meghajtó rendszerei stb. 10 Ezeknek a mérésére eddig analóg elven mű­ködő ún. torziográfokat használtak, amelyek régebben mechanikus nagyításúak voltak (pl. a Geiger-féle, a Cambridge-féle torziográfok) 15 újabban pedig elektromosak (pl. nyúlásmérő bélyeges-, induktív- vagy kapacitív mérőfejes torziográfok). Az ismert megoldások hátránya, hogy csak tengelyvégen lehet velük könnyen mérni, közbenső tengelykeresztmetszetekben 20 csak valamilyen — az eredményt torzító — át­tétellel (pl. szíjfogaskerék-áttétellel stib.) lehet mérni. A (mérés eredményének harmonikus analízise nagyon nehézkes a kézi értékelés mi­att, pontatlan a mérési adatok meghatározása- 25 nak szubjektív hibái folytán és rendkívül hosz­szadalmias. A mérésire fordított idő 500—1000-szerese szükséges a hurkos oszcillográffal fel­vett diagramok harmonikus analíziséhez. A fel­használt mérőműszerek saját frekvenciái alulról 30 is és felülről is korlátozzák a mérési tarto­mányt. Gyakorlatilag az 1—4 Hz-es első sajáit­frelkvencia esetén csak 5—10 Hz-től 50—80 Hz-ig lehet kielégítő pontosságú mérést vé­gezni. A találmány kiküszöböli a fenti hiányosságo­kait egy olyan mérőműszer által, amellyel a forgótengely mozgásjellemzői niagy pontosság­gal és gyorsan, szükség szerint automatikusan meghatározhatók. A találmány azon a felisme­résen alapszik, hogy a fentieknek elegét tehe­tünk, ha a szükséges .mozgásjellemzők meghatá­rozását digitális elven .működő műszerrel vé­gezzük. A találmány szerinti torziósrezgésimérő be­rendezés tehát digitális elven működik. A forgó tengely bármely látható., vagy láthatóvá tehető részén megjelölt szöghelyzeteket alakítunk ki. Ezen szöghelyzeteknek egy, a forgó tengely csapágyaihoz viszonyítottan álló pont előtti el­haladását vizsgáljuk. A tengely forgását az egy­más melletti megjelölt szöghelyzeteknek ezen álló pont előtti elhaladásai közötti időtartamok egyértelműen jellemzik. A találmány szerinti digitális torziósrezgésimérő berendezés ezen idő­tartamokat digitálisan méri és a mérési adato­kat kódolt jelek formájában vagy digitális szá­mítógéphez közvetlen továbbítja további feldol­gozás oéljából, vagy jelrögzítő berendezéssel 157187

Next

/
Thumbnails
Contents