157159. lajstromszámú szabadalom • Végtelenített fosztóhengersoros kukoricacsőfosztógép

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VI. 06. (PA—967) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 157159 Nemzetközi osztályozás: A Ol d 45/02 Papp Imre szakoktató, Körösszakái, Papp Ferenc tanár, Biharkeresztes,, Papp Ferenc Kálmán oki. mg. gépészmérnök, Körösszakái Végtelenített fosztóhemgersoros kukoricaesőfosztógép i Az irodalomból és a gyakorlatból számos kukoricafosztó berendezés, ismeretes, melyek­nek feladata a letört kükoricacsövek fosztása. A fosztóbereindezésekkel szemben, támasztott követelmények: nagy teljesítmény, jó fosztási fok, kis maorzsolás, kis szeimsérülés, kis szem­veszteség, jó üzembiztonság, kevés élőmunka és energiafelhasználás. Az ismert fosztóasztalmegoldású fosztóberen­dezések teljesítményének határt szab a ,fosztó­asztalon elhelyezett 'hengerpárok száma, azok geometriai mérete és a icsövek baladási sebes­sége. A cső haladási sebességét az asztal lej-^. tésszöge és a csőleszorító-továbbító berendezés hatásfoka határozza meg. A fosztási fok függ a fosztóhengerek anya­gától, geometriai méretétől, kerületi sebességé­től, a csöveknek a fosztóhengerekre történő rá­nyomásától, a fosztás kötíbani mozgásától. Adott fosztóasztalnál a nagy teljesítmény .elé­réséhez növelni kell a csövek áthaladási se­bességét, ..mely a fosztási fok romlását ered­ményezi. A. jó fosztási fokot ebben az esetben csak úgy lehet elérni, ha növeljük a fosztás intenzitását, aktívabb fosztóhengert alkalma­zunk és nagyobb erővel nyomjuk a csöveket a hengerekhez. Ez viszont magával hozza a nagyobb morzsolást és szemsérülést, valamint a fosztási teljesítményigény progresszív meg­növekedését. Éppen ezért nem lehet az eddigi berendezésekkel a kívánalmaknak megfelelően jó fosztási paramétereket elérni. Neim lehet 5 biztosítani, hogy a csöveik haladási sebességé­nek — amelynek a teljesítmény lineáris függ­vénye •—• növelésével a fosztási mutatók ál­landó, az igényeknek megfelelően jó értéken maradjanak. , 10 A szemsérülést és a morzsolást az előbb em­lítettelkein kívffl növelni még az adagolásnál és a csuhélevél leszakításámak pillanatában elő­forduló csőbeékelődés. A csövek súlyúknál fogva esnek a hengerekre és a rendszertelen 15 adagolásnál gyakori a csővégek beszorulása a fosztóhengerek közé, ami a morzsoláson és szemséi ülésen kívül dugulást, a fosztóhengerek idő előtti tönkremenését is eredményezi. Fosz­tás közben a csuhélevél leszakításának pillana-20 tában megnövekszik a csövet behúzó erő, ami a cső tövére hat és — ha a leszorítószerkezet nem tudja megakadályozni, pl. gumilapátos le­szorítanál, — a cső ezen erő hatására feláll-és. a hengerek lemorzsolják a szemekét a cső tö-25 véről, olykor még a csutkáját is elkoptatják. A morzsólás nagyobb fokú, ha a cső törésnél megsérült. A csőleszorító szerkezetek feladata a csövek rányomása a hengerekre, és azok hengerirányú 30 továbbítása. A csőnek a hengerekre történő 157159

Next

/
Thumbnails
Contents