157146. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy kéntartalmú piridin-származék előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. III. 07. (ME—921) Német Szövetségi Köztársaság-béli elsőbbsége: 1967. III. 25. (M 73 338 IV. d/12 p) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 157146 Nemzetközi osztályozás: C 07 d (31/48)X Subtlalai Tii # Feltaláló: Dr. Schorre Gustav vegyész, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: E. Merck Aktiengesellschaft, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás egy kéntartalmú piriditn-származék előállítására A találmány a csatolt rajz szerinti (I) kép­letű kéntartalmú piridinszármazáknak és e ve­gyület sóinak az előállítására vonatkozik. Az (I) képletű vegyület ismert gyógyszer ce­réhrális visszafejlődési folyamatoknak, az inyo- 5 lúciós korban fellépő idegkimerültségi állapo­toknak gyermekkori fejlődésgátlásoknak és más carebrtális elégtelenségeknek a kezelésére. Az (I) képletű diszulfid előállítására már kü­lönböző eljáirsoík ismeretesek: 10 Az 1 135 460 és 1 197 455 sz. német szabadal­mi leírások szerint e vegyület a 4,5-bisz-bróm­etil-3-faidroxi-2-metüpLridin valamely sójának egy aOíkálixantogenáttal való reagáltatása és 15 ezt 'követő bázisos kezelés, ill. az említett ve­gyületnek valamely szervetlen diszulfiddal való treagáltatása útján állítható elő. Egy másik el­járás (1 222 062 és 1 227 908 sz. német ill. 1 030 400 sz. brit szabadalmi leírás) szerint az 20 (I) képletű diszulfidot a 2-anetil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5-jmenkaptometil-pÍTÍdin oxidálása, ill. a megfelelő 5Jhalogánmetil-vegyületnek va­lamely diszulfiddal való reagáltatása útján nye­rik, amikoris a kiindulóanyag hidroxilcsoportjait 25 pl. acilezésisel védik és a védőasopartokat az­után lehasítják;. Ismeretes továbbá egy eljárás, amely szerint az (I) képletű vegyületet 5-íklór­mietil-3-<hidroxi-44iidroximetil-2-metilpiridin tio­karbamiddal, alikálival és valamely oxidálószer- 3Q ral való reagáltatása útján állítják elő (305 156 sz. spanyol szabadalmi leírás). Egy japán köz­lemény szerint a diszulfid a 3-ihidroxi-4-hid:r­oxiimetil-2-metil-5-t,iiocianiátoaxietil--piridin alkali­kus kezelése, vagy pedig a 2-metil-3-hidroxi-4-jhidiroximietil-5-43Íaszulfátomiötil-Hpiiridin savas ol­datban tiakarbaimddal, káliumjodiddal vagy ammóniumirodaniddal való kezelése útján nyer­hető (Vitamines, Kyoto, 30, 431; 1964. 6. sz.). A 19097/966 sz. közzétett japán szabadalmi beje­lentésiből ismeretessé vált továbbá olyan eljá­rás, amely szerint a 2-mietil-3-hidroxi-4-hid,r­oximetil-5-^tioszulfiátomeitil-tp,iridiniből alkálihid­rogénszulfiddal vagy valamely rövidszénláncú alkálmerkaptánsóval való reagáltatás útján ke­letkezik az (I) képletű vegyület. Az (I) képletű diszulfid előállításaira eddig ismeretes eljárások közül csak némelyik alkal­mas gyakorlati kivitelre, minthogy a termelési hányadok részben igen alacsonyak, másrészt pedig a végtermék tisztítása gyakran komoly nehézségekkel jár. Az ismert eljárások több­ségének fő hátránya az, hogy a végterméket szennyezett (állapotban kapjuk. Minthogy az (I) képletű diszulfid gyógyszerek hatóanyaga­ként kerül felhasználásra, a tiszta, toxikus melléktermékektől lehetőleg mentes vegyület előállítása feltétlenül szükséges. További hát­rány az ismert eljárások legtöbbje esetében, 157146

Next

/
Thumbnails
Contents