157065. lajstromszámú szabadalom • Inszekticid hatású, hőre lágyuló formadarabok

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII. 12. (BA—2142) Német Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1967. XII. 13. (P 1642282.5) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. X. 20. 157065 Nemzetközi osztályozás: A 01 n Feltalálók: Bahrenz Wolfgang, Köln—Stammheim, Gröschel Herbert, Dormagen, Rohm Wilhelm, Stommeln, Wandel Martin, Dormagen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Inszekticid hatású, hőre lágyuló formadarabok A találmány tárgyát olyan formadarabok ké­pezik, amelyek cellulózészter bázisú hordozó­anyagukban inszekticid hatású dimetil-2,2-di­klórvinilfoszíátot tartalmaznak. Ismeretes, hogy szerves foszforvegyületek eredményesen alkalmazhatók kártevők irtásá­ra, amikor is a hatóanyag közvetlen érintésre vagy a környező légtérben feldúsulva fejti ki mérgező hatását. Ezek a hatóanyagok, amelye­ket meghatározott hordozóanyagok a legkülön­bözőbb formában megkötve tartalmaznak, csak meglehetősen rövid ideig hatásosak, mert vagy a magas gőznyomásuk vagy kémiai reakciók le­játszódása során bekövetkező elbomlásuk kö­vetkeztében, egy idő után már nem érik el a kártevők elpusztításához még elegendő ható­anyag koncentrációt. így pl. ismeretes, hogy szerves foszforsavésztereket lágyító anyagokkal keverten hőre lágyuló polimerekibe — pl. polívi­nilkloridba vagy polisztirolba bedolgozva ható­anyagként alkalmaznak. Ezek a készítmények, különösen a polivinilklorid alapúak, azzal a hát­rányos tulajdonsággal rendelkeznek, hogy a fel­használás során, ill. még a csomagolásban ható­anyag- és lágyítórészecskék migrálnak, a felü­leten észrevehető cseppecskék formájában. Ezért az ilyenfajta készítmények alkalmazása esetén a hatóanyagkomponensek és a lágyító fo­lyadékcseppecskék alakjában történő migrálá­sának elkerülésére további kiegészítő megoldá­sokat kell igénybe venni, amely a kivándorlást vagy elcsepegést késlelteti. Az ismert készítmé­nyek további hátránya, hogy a hordozóanyag-5 ból a hatóanyag gyorsan párolog. Ezért viszony­lag rövid idő alatt beáll az elpárolgásnak egy olyan egyensúlyi minimuma, amelynél a kör­nyezetben feldúsuló hatóanyag koncentráció már nem hatásos, annak ellenére, hogy a ké-10 szítmény egésze még megfelelő mennyiségű ha­tóanyagot tartalmaz. Ilyen körülmények között a hatóanyagkomponens hasznosíthatóságának mértéke ezeknél a készítményeknél erősen kor­látozott. 15 További hátránya az ismert készítmények­nek, hogy a hatóanyag egy lényeges része hosz­szabb tárolási idő után már nem szabadul fel és ez a tény ugyancsak a hatóanyag hatásfoká­nak korlátozását jelenti. Másrészt az ismert ké-20 szítmények esetén adagolási nehézségek is fel­merülnek azáltal, hogy a hatóanyag átadás nem konstans módon történik, hanem a kezdeti idő­ben sokkal erősebb, mint a felhasználás későb­bi szakaszában. A nehézség tehát abban áll, 25 hogy az alkalmazás során először túladagolás, később aluladagolás következik be. A találmány tárgya olyan inszekticid hatású hőre lágyuló formadarab, amely 50—60 súly-20 százalék ecetsavtartalmú cellulózacetátból, a hő-157065

Next

/
Thumbnails
Contents