157016. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metánban dús és szénmenoxidban szegény gázok előállítására szénhidrogénekből

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1967. VII. 20. (IU—190) Ausztriai elsőbbsége: 1966. VII. 20. (6959/66) Közzététel napja: Í969. VIII. 22. Megjelent: 1970. VIII. 25. 157016 Nemzetközi osztályozás: C 07 Cl í.'-üüís"* Feltalálók: » Prof. Dr. Peters Kurt, Wien, Dr. Macfeinger Herbert mérnök, Perchtoldádorf/Wíen, Ausztria Tulajdonos: Industriebedarf Gesellschaft m.b.H. cég, Wien, Ausztria Eljárás metánban dús és szénmonoxidban szegény gázok előállítására szénhidrogénekből r Számos folyamatos és ciklikus, termikus ás katalitikus eljárás ismeretes szénhidrogének különböző összetételű gázokká való átalakítá­sára. Vízgőzzel és/vagy levegővel történő kata­litikus krakkolással főleg 3000 kcal/Nm3 fűtőér­tékű szénmonoxid- és hidrogéndús gázokat ka­punk, a termikus eljárások magas fűtőértékű és nagy gázhalmazállapotú olefin-tartalmú gázo­kat szolgáltatnak. :• Az újabb kísérletek és eljárások vagy 4200— 4600 kcal/Nm3 fűtőértékű és kis szénmonoxid­tartalmú szabványos városi gáz előállítására irá­nyulnak, vagy földgázt helyettesítő gáz előállí­tására törekednek. Ezen kísérletek némelyikének jelentős ered­ményei is voltak.' A szénhidrogénekből való gázelőállítás problémáit különösen behatóan ta­nulmányozta a British—Gas—Council. Az alap­vető, 820 257 számú angol szabadalmi leírás főleg parafinokat tartalmazó szénhidrogének keverékéből metántartalmú gázok előállítására szolgáló eljárást ír le, amelynél a szánhidro­géngőzöket és a vízgőzt nikkel-katalizátoron, atmoszférikusnál kisebb vagy nagyobb nyomá­son, 350 C° feletti hőmérsékleten metándús gá­zoEká alakítják át. Előnyös nyomásértékek 10-^-25 atü. Optimális hőmérséklet 400 és 550 C° között. Mintegy 500 C°-on és 25 atü nyomáson olyan gázokat kapnak, amelyek a szándioxid eltávo-10 15 20 25 30 lítása után kb. 20% hidrogént és 77% metánt tartalmaznak. Ennek az eljárásnak a javításait számos sza­badalmi leírás tárgyalja. Az 1 018 382 számú angol szabadalmi leírás olyan eljárást tartalmaz, amely 4—15 szánatO'­mos szánhidrogénekből, vízgőzzel való krakko­lással nikkel katalizátor felett metántartalmú gázokat legalább két lépésben állít elő, amely­nél az első lépésben a vízgőzt és a szénhidro­gének egy részét adagolják, a második ill. to­vábbi lépésekben a szénhidrogének maradékát a krakkgázhoz adják. Ennek az eljárásnak a ka­talizátorok élettartamának a meghosszabbítása a célja. A szükséges szénhidrogén : vízgőz súlyarányt 1 :'l,6-nél nagyobbnak adták meg. Eszerint ál­lítólag mintegy 15% hidrogént és 65% metánt tartadmazó gázok nyerhetők. A Metallgesellschaft Ag., Frankfurt (1 209 237 számú német közzététel) hasonló eljárást dolgo­zott ki. Atmoszférikus vagy nagyobb nyomáson kívülről fűtött reaktorban vízgőz adagolása mellett folyékony vagy gázhalmazállapotú szén­hidrogének endoterm krakkolásával krakkgá­zok kaphatók, amelyhez folyékony vagy gáz­halmazállapotú szénhidrogéneket és egyidejűleg gőzt keverve, a keveréket 500—700 C°-on ka-157016

Next

/
Thumbnails
Contents