157015. lajstromszámú szabadalom • Eljárás száraz oltott mészpor előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -fPr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. XII. 30. (JO—139) Közzététel napja: 1969. IV. 25, Megjelent: 1970. VIII. 25. 157015 Nemzetközi osztályozás: C 04 b WVnB ± Itflllflt Feltalálók: Buda István Tsz. elnök, Batanyoszlop, 25%, Bozóki Gábor okL vegyésztoérnök, Budapest, 37^5%, BÖrcs Imre oki. vegyészmérnök, Bicske, 37,5% Tulajdonos: „JÖBARÁTSÁG" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Bakonyoszlop Eljárás száraz oltott mészpor előállítására 1 A háztartásokban, mezőgazdaságban és az ipar számos területén kerül felhasználásra ol­tott mész. A kereskedelmi oltott mész nagy víztartalma miatt pépszerű, aminek következté­ben csak speciális tárolásra alkalmas helyeken 5 raktározható és erre berendezett telepek útján lehetséges ezt forgalomba hozni. Csomagolása, szállítása a pépszerű vizes állapot (nagy szeny­nyezési veszély) miatt csak különleges módon — megfelelő edényekben — valósítható meg. io Ezen hátrányokat és nehézségeket kívánja a találmány kiküszöbölni, hogy a mész kezelhe­tőségét és forgalomba hozatalát megkönnyítse és háztartások részére is lehetővé tegye. Erre alkalmas megoldásként úgy találtuk, hogy ha 15 az oltott meszet porszerű alakban állítjuk elő, akkor csomagolása, tárolása és szállítása sok­kal egyszerűbbé válik. Minden üzlet is alkal­mas lesz, ilyen állapotban az oltott mész forga­lomjbahozatalára, és így nem kell nagy távolsá- 20 gokról, ill. sokkal kisebb üzlethálózattal rendel­kező szervezettől a fogyasztóknak az oltott meszet beszerezni. A porszerű alak azonban megoldásként ön­magában nem elégséges, mivel nagy felülete 25 nehezen nedvesedik a hígítás során és kelle­metlen porszállingózás tapasztalható. Ennek ki­küszöbölésére és a porszerű alak használható­ságának megvalósítására az égetett mészből száraz porrá oltott mészpor előállításához fel- 3e használt vízbe cirkulációs hatást előidéző anya­got adunk. Erre alkalmasként a Vízbe felület­aktív anyagot oldunk, vagy a hígításhoz fel­használt vízhez adagolunk ugyanilyen felület­aktív anyagot, miáltal elérjük, hogy a bened­vesedés gyorssá válik, és a hígításnál porzás nem keletkezik, vagy elviselhetően minimálisra csökkenthető. Ezt a vízre számított 0,5—2 súly % felületaktív anyag hozzáadásával már elér­jük. A száraz oltott mészpor előállításánál úgy já­runk el, hogy az égetett mészhez annyi vizet adunk csupán hozzá, amennyi a porráoltáshoz szükséges. Ez általában az égetett mész súlyára számítva 1/3 rész mennyiségű vízzel elérhető. Az égetett meszet könnyen tisztítható felületre, pl. betonpadlóra vagy alkalmas méretű tál­cákra egy rétegben elterítjük, utána az égetett mész mennyiségének kb. 1/3 rész arányában vízzel lepermetezzük az égetett meszet és meg­várjuk míg a vízzel reakcióba lépett égetett mész porrá esik szét. Utána újabb égetett me­szet rétegezünk a porrá oltott mészporra és újra vízzel permetezzük. Ezt ismétlődően mindaddig folytatjuk, míg az edény térfogata azt meg­engedi. Eljárásunk és választás szerint, a felületaktív anyagot célszerűen a permetezéshez felhasz­nált vízben feloldva adhatjuk az égetett mész­hez, vagy a száraz porráoltott mész hígításához 157015

Next

/
Thumbnails
Contents