156991. lajstromszámú szabadalom • Eljárás perorális adagolásban aktív cefalosporin antibiotikumok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. III. 06/ (El—292) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 156991 Nemzetközi osztályozás: C 07 d4 Feltaláló: Flynn Edwiin Harold vegyész, Indianapolis, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Amerikai Egyesült Államok Eljárás perorális adagolásban aktív cefalosporin antibiotikumok előállítására A találmány tárgya eljárás perorálisan adago­lásban aktív cefalosporin antibiotikumok előál­lítására. A találmány szerinti eljárással előállí­tott cefalosporin-vegyületek az I általános kép­lettel jellemezhetők, ahol R szerves gyököt je­lent, R' hidrogénatomot vagy aceoxicsoportot képvisel és M jelentése gyógyászatilag elfogad­ható kation. A vegyületek egy 3-as helyzetben levő kettős kötést, egy dihidrotiazin gyűrűt és egy hozzákapcsolt /?-laktámot tartalmaznak. Né­hány ebbe a csoportba tartozó vegyület megfe­lelő antibiotikumnak bizonyult Gram pozitív és Gram negatív mikroorganizmusok által okozott megbetegedések leküzdésében. (Endeavour 20, 92—100, 1961). Néhány cefalosporin vegyületet parenterális antibiotikumként hoznak forgalom­ba kereskedelmi méretben, így pl. a nátrium ce­falotint (a 7-i(2'-tienil)-acetamidocefalosporán sav nátrium-sója). Az Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1966. évfolyama számos, cefalosporin antibioti­kumra vonatkozó cikket közöl. így a 75—8Í. ol­dalon Ott, John L. és Godzeski, C. W. a cefalo­tin, cefaloridin, cefaloglicin és desacetoxicefalog­tin, cefaloridin, cefaloglicin és desacetoxieefalo­glicin tulajdonságait hasonlítják össze az oxacil-Ugyanezen évfolyam 82—87. oldalán Roland, A. R. és Turck, M. a cefaloglicin klinikai kísérle­teit, a 88—95. oldalakon Lane, R. A., Cox, F., Mc Henry és Quinn E. L. a cefaloridin labora­tóriumi és klinikai kidolgozását ismertetik. A 337—343. oldalakon O'Callaghan C. H., Muggle­ton P. W., Kirby S. M., és Ryan D. M. egyéb 5 cefalosporinok cefalotinnal és cefaloridinnel szemben rezisztens mikroorganizmusokra gya­korolt baktericid hatását írják le. Az 573—580. oldalakon Spencer J. L. et. al cefaloridin-analó-' gok szintézisét hasonlítják ősze. A 715—726. ol-10 dalakon Flynn G. H. a cefalosporin C gyűrű, 7-amino-cefalosporánsav, cefalotin, cefaloridin, ce­faloglicin és cefaloxin előállítását ismerteti. A Chemical Abstract (67, 32636m) Kurita M. et al kísérleteit referálja, amely szerint cefalo-15 glicin előállítására 7-aminocefalosporánsavat a­amino-szubsztituált aminosavakkal, így feftilgli­cinnel acileznek. Minden szükség van azonban újabb, tökélete­sebb antibiotikumokra. 20 A találmány szerinti eljárással olyan vegyüle­tek állíthatók elő, amelyek orálisan adagolva je­lentős aktivitással bírnak. ; A találmány szerinti eljárással előállított új 25 vegyületek a II általános képletű szabad sav, an­nak belső sója és gyógyászatilag elfogadható sói, amely képletben R hidrogénatomot vagy rövid­szénláncú, 1—2 szénatomos alkilgyököt jelent és R' hidrogénatomot vagy acetoxicsoportot képvi-30 sei, amelyek egyfajta vegyületek vagy optikai-156991

Next

/
Thumbnails
Contents