156970. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alacsony hőmérsékleten is stabil telítetlen poliészterek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 28. (BA—1989) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. VIII. 25. 156970 Nemzetközi osztályozás: C 08 gl ,7 » f$*i Bär Vilmos főtechnológus, Budapest Eljárás alacsony hőmérsékleten is stabil telítetlen poliészterek előállítására A 148.811 sz. szabadalmi leírás eljárást ismer­tet telítetlen poliészterek előállítására, azzal jel­lemezve, hogy vinilmonomert kopolimerizálnak aktivátor illetve aktivátoriniciátor hatására, olyan tiszta vagy vegyes telítetlen poliészterrel, mely telítetlen dikarbonsavból készült és ame­lyet olyan telítetlen komponensekkel modifikál­nak célszerűen telítetlen zsírsavakkal, vagy ola­jokkal, mely maleinsay vagy fumársavval és származékaival úgy adja a Diels-Alders dien­szintézist, hogy a keletkezett konjugatum illetve adduktumot tartalmazó poliészter maga is kopo­limerizálódik vinil-monomerrel. Az utóbbi időben a telítetlen poliészterek al­kalmazása nagy mértékben megnövekedett és olyan helyeken is kívánják felhasználni, ahol igen alacsony a hőmérséklet pl. —30 C°, illetve —40 C°. Az ilyen alacsony hőmérsékletű helyeken az­zal is kell számolni, hogy a telítetlen poliészter­lakkal bevont felületek, pl. bútor, illetve a be­lőle készült tárgyak pl. üvegerősítésű termékek, hirtelen hőmérséklet ingadozásnak lehetnek ki­téve pl. —40 C° és 20 C° között. A szokásos poliészterek ezt az alacsony hőmér­sékletet illetve az említett hőmérséklet ingado­zást tartósan, vagy többször nem viselik el, re­pedeznek. 10 15 20 25 30 Azt kerestük, hogyan állítható elő, illetve a szokásos telítetlen poliészterek, vagy lakkok mi­lyen módon modifikálhatok úgy, hogy a fentiek­ben leírt alacsony hőmérsékletet illetve hőmér­séklet ingadozásokat tartósabban állják. Annak ellenére, hogy a telítetlen poliészterek előállításánál már a komponensek megválasztá­sánál is számos variációs lehetőség adódik, a ma használatos típusok gyártásánál legnagyobb részt azonos vagy hasonló alapanyagokból in­dulnak ki. Telítetlen dikarbonsavként főleg ma­leinsavanhidrid vagy fumársavat alkalmaznak. Miután tisztán ezen dikarbonsavakból előál­lított telítetlen poliészter a kettős kötések gya­korisága és felhalmozódása folytán törékeny len­ne, szimmetriája és kristályos szerkezete miatt a kompatibilitása vinil-monomerrel nem lenne megfelelő, valamint árból adódó okok miatt is telített dikarbonsavakat is alkalmaznak, mint pl. ftálsav vagy izoftálsavanhidrid, adipinsav, bo­rostyánkősav, szebacinsavat stb. is alkalmaznak. Endometiléntetrahidrof tálsavanhidrid alkal­mazása javítja a levegőn fényesen száradó tu­lajdonságot, a klórozott termékek mint pl. tet­raklorftalsavanhidrid vagy hexaklorendometi­lentetra hidrof tálsavanhidrid, diklormaleinsa­vanhidrid használata pedig nehezen éghető ter­mékeket eredményez. Alkohol komponensként diolokat alkalmaz­nak, mint pl. 1,2 vagy 1,3 propándiol, 1,4 bu-156970

Next

/
Thumbnails
Contents